Tạp chí Công thương, T. 1, S. 12 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ICG dự đoán năm 2014: Kim ngạch nhập khẩu gạo của Trung Quốc giảm 17%

Lê Nam

Tóm tắt


Theo báo cáo mới nhất của Hội đồng ngũ cốc quốc tế (ICG), kim ngạch nhập khẩu gạo trong năm 2013 trên toàn thế giới có thể đạt 36,7 triệu tấn, giảm 5% Sso với cùng kỳ năm trước. NGuyên nhân chính được tổ chức này đưa ra, đó là: nhu cầu nhập khẩu gạo của thị trường châu Phi và châu Á (trong đó có Trung Quốc) giảm mạnh trong năm nay.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756