Tạp chí Công thương, T. 1, S. 10+11 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Gốm Đất Việt: Niềm tự hào của thương hiệu Việt

Vy Vy

Tóm tắt


Gốm Đất Việt ra đời trong giai đoạn nền kinh tế trong nước và quốc tế bước vào thời kỳ khủng hoảng. Với khấu hiệu “Tự hào đất sét nung Việt Nam” và quan điểm lấy: chất lượng sản phẩm làm nền tảng, sau 5 năm ra đời, sản phẩm gốm Đất Việt đã từng bước chiếm được niềm tin của người tiêu dùng, có mặt tại 63 tỉnh thành cả nước và xuất xuất khẩu đi 28 quốc gia trên thế giới. NĂm 2013 , gốm Đất Việt được vinh danh "Thương hiệu nổi tiếng thế kỷ 21" và nhân giải thưởng "Sao Vàng Đất Việt" đúng vào dịp kỷ niệm ngày 2/9 năm nay.

 


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756