Tạp chí Công thương, T. 1, S. 10+11 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Công ty lưới điện cao thế miền Bắc: Vượt mùa bão lũ an toàn

Hoa Lê

Tóm tắt


Mùa mưa bão năm 2013, những cơn bão lớn đến dồn dập, để ứng phó với những diễn biến phức tạp trong mùa lũ bão, ngay từ đầu năm, công ty lưới điện cao thế miền Bắc đã chủ động triển khai đồng loạt dự án, bảo đảm cho hệ thống lưới điện.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756