Tạp chí Công thương, T. 1, S. 10+11 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Công ty Lâm nghiệp Tam Thắng: Thi đua lao động sản xuất

Phan Thúy Vinh

Tóm tắt


Giản dị và yên bình, nép mình bên những vạt rừng nguyên liệu xanh tốt trên địa bàn huyện Thanh Sơn là đại bản doanh của Công ty Lâm nghiệp Tam Thắng. Đây là 1 trong 7 công ty Lâm nghiệp của Tổng công ty giấy Việt Nam (Vinapaco) được tổ chức Smartwood cấp chứng chỉ rừng bền vững. Có cách làm đúng đắn trong trong trồng, quản lý và khai thác tối đa các lợi ích kinh tế từ rừng, công ty không chỉ ổn định, nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên-lao động, xây dựng vùng nguyên liệu bền vững, mà còn góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế, xã hội và nhiêu đổi thay ở huyện miền núi Thanh Sơn.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756