Tạp chí Công thương, T. 1, S. 10+11 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Paradise Cruises: Chất lượng làm nên sức mạnh

Hoa Sơn

Tóm tắt


Nằm trong top 20 giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2013, thương hiệu Paradise Cruises của Công ty cổ phấn du thuyền năm sao Tuấn Châu là đai diện xuất sắc của các doanh nghiệp dịch vụ du lịch của Quảng Ninh nói riêng và cả nưởc nói chung.


 


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756