Tạp chí Công thương, T. 1, S. 10+11 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quảng Ngãi thêm nhà máy bột giấy 180 triệu USD

Phóng viên

Tóm tắt


JK (Ấn Độ) va Sojitz (Nhật Bản) sẽ lập một liên doanh để xây dựng một nhà máy sản xuất bột giấy tại tỉnh Quảng Ngãi. Dự án có công suất 200.000 tấn/năm, với tổng vốn đầu tư khoảng 180 triệu USD.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756