Tạp chí Công thương, T. 1, S. 10+11 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phiên họp giữa hai đồng Phó Chủ tịch tổ công tác cấp cao Việt - Nga về các dự án đầu tư ưu tiên

Phóng viên

Tóm tắt


Phiên họp giữa hai đồng Phó Chủ tịch Tổ công tac cấp cao Việt - Nga về các dự án đầu tư ưu tiên (Tổ công tác) đã được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 22/8/2013, dưới sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công Thương Viêt Nam Lê Dương Quang va Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga A. E. Likhachev.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756