Tạp chí Công thương, T. 1, S. 10+11 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hội nghị quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành công thương giai đoạn 2011-2020

Thúy Thúy

Tóm tắt


Ngày 16/8/2013, tai Quảng Ninh, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị triển khai Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Công Thương giai đoạn 2011-2020, vơi sự quan tâm tham dự cuả hơn 100 đại biểu, đai diện lãnh đạo cac bộ, ngành, tỉnh Quảng Ninh, các tập đoàn, tổng công ty, cac viện nghiên cứu và 53 trường đạii học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp va dạy nghề do Bộ Công Thương quản lý.

Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756