Tạp chí Công thương, T. 1, S. 9 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

An toàn là ưu tiên số một của điện hạt nhân

Hoàng Anh Tuấn

Tóm tắt


An toàn nhà máy điện hạt nhân là mối quan tâm hàng đầu không chỉ với công chúng mà trước hết đối với những cá nhân, cơ quan tham gia vào công cuộc này. Sau sự cố tại Three Island, Chernobyl và mới đây nhất là Fukushima I, vấn đề an toàn nhà máy điện hạt nhân lại được dư luận đặc biệt quan tâm. An toàn ĐHN ở Việt Nam chỉ có thể thực sự đảm bảo thông qua việc thực thi đầy đủ, nghiêm ngặt, thường xuyên, kịp thời và có hệ thống các biện pháp đảm bảo an toàn cần thiết, trong đó chất lượng nguồn lực con người là trung tâm và văn hóa an toàn là yếu tố chi phối quyết định.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756