Tạp chí Công thương, T. 1, S. 9 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phát triển hệ thống phân phối đối với sản phẩm các ngành công nghiệp ưu tiên

Lê Văn Thiêm

Tóm tắt


Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược công nghiệp hoá Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030, trong đó phát triển vượt bậc 6 ngành công nghiệp ưu tiên thành những ngành công nghiệp chủ lực của nền kinh tế, có giá trị gia tăng cao và năng lực cạnh tranh quốc tế, gồm: Điện tử; máy nông nghiệp; chế biến nông, thủy sản; đóng tàu; môi trường và tiết kiệm năng lượng; sản xuất ôtô va phụ tùng ôtô.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756