Tạp chí Công thương, T. 1, S. 9 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Kiên Giang

Lê Kim Long, Đặng Thanh Sơn, Nguyễn Thum Em

Tóm tắt


Bài viết phân tích những điểm mạnh và điểm yếu trong các chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Kiên Giang, từ đó đề xuất 5 giải pháp cải thiện đầu tư và 6 kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động đối với chính quyền tỉnh.

Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756