Tạp chí Công thương, T. 1, S. 9 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bộ Công thương: Tích cực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Thanh Tú

Tóm tắt


Cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp với vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc Bộ Công thương đã triển khai nhiều nhiều giải pháp ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH), phóng viên TC Công thương đã có cuộc trao đổi với Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Cục trưởng Cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp xung quanh vấn đề này.Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756