Tạp chí Công thương, T. 1, S. 9 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Gặp ông già "thất thập" say mê với ngành ô tô

Nguyễn Đừng

Tóm tắt


Tại buổi tọa đàm “Công nghiệp ô tô ở Việt Nam - Định hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030” do Bộ Công Thương tổ chức mới đây, có một tham luận đã để lai nhiều ấn tượng cho các đại biểu về sự hiểu biết sâu về ngành sàn xuất ô tô của một doanh nhân tuổi ngoài 70. Giờ giải lao, phóng viên tranh thủ gặp ông. Khi biết phóng viên muốn tìm hiểu kỹ hơn những điều ông vừa phát biểu, ông cho tôi địa chỉ rồi bảổ: Lúc nào rảnh, mới nhà báo sang Công ty, mình sẽ trao đổi nhiều hơn.

 


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756