Tạp chí Công thương, T. 1, S. 9 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Gần 1.000 tỷ đồng cải tạo đoạn đường cầu Long Biên - Vĩnh Tuy

Pham Quang Dong

Tóm tắt


Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp mở rộng đường đoạn từ cầu Long Biên - Bác Cổ - cầu Vĩnh Tuy, dài khoỏng 4,7 km. Dự án sẽ cải tạo và tổ chức giao thông nút giao dưới cầu Long Biên; sắp xếp lại mặt cắt đường, mở rộng thêm làn đường trên đường đê Trần Quang Khải; cải tạo và tổ chức giao thông tại các cửa khẩu; xây dựng các tuyến đường nhánh lên, xuống; cạp mở rộng và xây dựng tường chắn để mở rộng thêm hai làn xe trên đường đê Nguyễn Khoái; mở rộng làn đường bên phải đoạn từ Trần Hưng Đạo đến bến xe Lương Yên bằng kết cẩu cầu tạm;... Tổng mức đầu tư khoảng 990 tỷ đồng; thời gian thực hiên trong 2 năm (2013 - 2014).

 


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756