Tạp chí Công thương, T. 1, S. 9 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phiên đàm phán thứ tư Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU

Phóng viên

Tóm tắt


Phiên đàm phán thứ tư Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã diễn ra từ ngày 01 đến ngày 05/7/2013 tại Brúc-xen, Bỉ. Tại phiên đàm phán lần này, hai bên đã thúc đẩy thảo luận trong tất cả các lĩnh vực và đạt tiến bộ tích cực trên cơ sở cân bằng lợi ích cúả cả EU và Việt Nam.

Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756