Tạp chí Công thương, T. 1, S. 8 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giải pháp thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp Việt Nam

Nguyễn Bá Thương

Tóm tắt


Vai trò của thương mại điện tử (TMĐT) trong phát triển kinh tế xã hội nói chung và đối với sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) đã được thừa nhận trên thế giới cũng như ở Việt Nam thời gian qua. Tuy nhiên khả năng ứng dụng cũng như khai thác những tiện ích mà TMĐT mang lại của các DN Việt Nam hiện tại đến đâu, cần có những giải pháp gì để đẩy mạng ứng dụng TMĐT trong các DN là điều cần làm trong giai đoạn hiện nay.Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756