Tạp chí Công thương, T. 1, S. 8 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nhận thức đúng về xuất khẩu lao động

Đoàn Thị Trang

Tóm tắt


Hiện tượng lao động nước này di chuyển sang nước khác tìm kiếm việc làm đã diễn ra từ rất lâu trong lịch sử nhưng chỉ đến vài thập kỷ gần đây, hoạt động này mới thật sự sôi nổi và nó trở thành bộ phận tất yếu trong kinh tế đối ngoại ciuar một quốc gia. Hiện nay, đa số các nước trên thế giới đều tham gia hoạt động này với tư cách là nước xuất, nhập khẩu lao động. Xuất khẩu lao động ngày càng phong phú, đa dạng về hình thức và diễn ra theo nhiều xu hướng khác nhau. Do đó, đây là một vấn đề cần được nhận thức đúng.Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756