Tạp chí Công thương, T. 1, S. 8 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Người hồi sinh bưởi Tân Triều

Lê Thìn

Tóm tắt


Từ thành phố Biên Hòa (Đồng Nai), theo đường Huỳnh Văn Ngheejddi khoảng 5 km rồi rẽ vào Cù Lao Bến Cá, đi thêm 2 km nữa sẽ đến khu du lịch vườn bưởi Năm Huện của lão nông Hunhf Đức Huệ (Năm Huệ), người có công đầu trong việc hồi sinh giống bưởi Tân Triều, một đặc sản nổi tiếng của Đồng Nai.Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756