Tạp chí Công thương, T. 1, S. 8 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Piacom: 10 năm xây dựng và phát triển

Phóng viên

Tóm tắt


Ngày 19/8/2013, Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (Piacom) tròn 10 tuổi. Là doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực tin học ứng dụng và áp dụng tự động hóa vào quản lý sản xuất-kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam. Đây là một dấu mốc quan trọng để nhìn lại mình và hướng tới tương lai.

Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756