Tạp chí Công thương, T. 1, S. 8 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hành trình 55 năm xây dựng thương hiệu bia Hà Nội

Vỵ Hương

Tóm tắt


Cách đây 55 năm, ngày 15/8/1958, sản phẩm đầu tiên của Nhà máy Bia Hà Nội ra đời vơpis tên gọi Trúc Bạch đã đánh dấu sự thành công của đội ngũ cán bộ, công nhân sau một thời gian phục hồi và xây dựng Nhà máy từ một đống hoang tàn, đổ nát do thực dân Pháp để lại. 55 năm trôi qua, lớp người ngày ấy nay đã thành ông, thành bà, nhưng chắc chắn mỗi khi đi qua địa chỉ 183 Hoàng Hoa Thám, ai cũng có niềm vui xốn xang khi thấy lớp con cháu kế tiếp sự nghiệp của mình, với những tư duy hành động mới, đã đưa thương hiệu Bia Hà Nội trở thành một thương hiệu của Quốc gia.

Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756