Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 15, S. 6 (2018): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Đánh đông latex cao su thiên nhiên bằng poly(diallyl dimethyl ammonium chloride) Tóm tắt   PDF
Phạm Kim Đạo
 
S. 3(81) (2016): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Đóng gói bài học E-learning Tóm tắt   PDF
Hà Viết Hải
 
S. 36 (2012): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Đóng góp của các lớp vân đạo phân tử trong quá trình ion hóa và phát xạ sóng hài bậc cao của N2 và CO2 Tóm tắt   PDF
Hoàng Văn Hưng, Nguyễn Ngọc Ty
 
T. 14, S. 2 (2017): Khoa học Xã hội và Nhân văn Đóng góp của Phan Khôi trong việc phổ biến và phát triển chữ Quốc ngữ trên báo chí Sài Gòn những năm 1928-1933 Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Hường
 
T. 16, S. 1 (2019): Khoa học Giáo dục Đóng góp của thuyết nhân học trong phân tích thực hành dạy học của giáo viên: Nghiên cứu một trường hợp Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hoài Châu, Nguyễn Thị Minh Đào
 
S. 55 (2014): Khoa học Xã hội và Nhân văn Đôi nét về xu hướng nghệ thuật của Thẩm Tòng Văn Tóm tắt   PDF
Trương Vĩ Quyền
 
S. 34 (2012): Khoa học Giáo dục Đảm bảo chất lượng việc đánh giá tiêu chuẩn người học ở trường đại học Tóm tắt   PDF
Phạm Thúy Hương Triêu
 
T. 15, S. 2 (2018): Khoa học Xã hội và Nhân văn Đảng bộ tỉnh Bình Dương lãnh đạo thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (2005 – 2015) Tóm tắt   PDF
Phạm Mạnh Thắng, Huỳnh Văn Vạn
 
S. 5 (2005): Khoa học Xã hội và Nhân văn Đảng lãnh đạo công nhân Sài Gòn - Gia Định đấu tranh chính trị từ 1965 đến 1968 Tóm tắt   PDF
Phí Văn Thức
 
T. 15, S. 5 (2018): Khoa học Xã hội và Nhân văn Đấu tranh chính trị của phụ nữ Nam Bộ (1954 - 1960) Tóm tắt   PDF
Thái Văn Thơ
 
S. 45 (2013): Khoa học Giáo dục Đầu tư cho thư viện đại học – đầu tư cho giáo dục góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học Tóm tắt   PDF
Lê Quỳnh Chi
 
T. 14, S. 5 (2017): Khoa học Xã hội và Nhân văn Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Nhật Bản vào TP Hồ Chí Minh trong 10 năm gần đây (2006-2016) - Thực trạng và giải pháp Tóm tắt   PDF
Phạm Mạnh Thắng
 
S. 26 (2011): Khoa học Xã hội và Nhân văn Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu công nghiệp TP Hồ Chí Minh theo hướng hiện đại và phát triển bền vững Tóm tắt   PDF
Hoàng Công Dũng
 
S. 1 (2004): Khoa học Xã hội và Nhân văn Đặc trưng ngôn từ nghệ thuật trong thơ Tú Xương Tóm tắt   PDF
Đoàn Hồng Nguyên
 
S. 18 (2009): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Đặc trưng nhiệt huỳnh quang của Lif: Mg, Cu, P khi nhận bức xạ gamma hệ đo RGD-3A Tóm tắt   PDF
Hoàng Đức Tâm, Thái Khắc Định
 
T. 14, S. 6 (2017): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Đặc trưng thủy địa hóa và một số hạn chế trong mô hình tôm sinh thái tại xã Tam Giang, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thọ, Nguyễn Đức Hưng
 
S. 7(73) (2015): Khoa học Xã hội và Nhân văn Đặc điểm của diễn ngôn viết Tóm tắt   PDF
Trịnh Sâm
 
S. 4(69) (2015): Khoa học Xã hội và Nhân văn Đặc điểm của một số vị từ biểu thị hoạt động nói năng trong các truyện nôm thế kỉ XVIII – XIX Tóm tắt   PDF
Lê Kính Thắng, Phạm Hồng Hải
 
S. 63 (2014): Khoa học Xã hội và Nhân văn Đặc điểm của văn bản nói Tóm tắt   PDF
Trịnh Sâm, Tạ Thị Thanh Tâm
 
T. 14, S. 5 (2017): Khoa học Xã hội và Nhân văn Đặc điểm cơ cấu dân số theo tuổi tỉnh Tiền Giang thời kì 1999 – 2014 Tóm tắt   PDF
Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Nguyễn Kim Hồng, Đàm Nguyễn Thùy Dương
 
S. 23 (2010): Khoa học Xã hội và Nhân văn Đặc điểm giọng điệu trong trường ca sử thi hiện đại Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Liên Tâm
 
T. 14, S. 5 (2017): Khoa học Xã hội và Nhân văn Đặc điểm hành chức của nghi thức lời nói trong sách dạy tiếng Việt cho người nước ngoài Tóm tắt   PDF
Lương Ngọc Khánh Phương
 
S. 7(85) (2016): Khoa học Giáo dục Đặc điểm hình học của những hình cùng diện tích và việc nhận dạng phân số Tóm tắt   PDF
Trần Đức Thuận
 
S. 64 (2014): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Đặc điểm hình thái nòng nọc loài Chẫu chàng xanh đốm Polypedates dennysii (Blanford, 1881) ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Chính
 
T. 15, S. 2 (2018): Khoa học Xã hội và Nhân văn Đặc điểm lịch sử của thể loại du kí Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Lễ
 
2376 - 2400 trong số 2477 mục << < 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 > >> 


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100