Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 22 (2010): Khoa hoc Giáo dục Đánh giá trực tuyến theo bạn cùng lớp: một biện pháp tăng cường động cơ học và khả năng viết tiếng Anh Tóm tắt   PDF
Huỳnh Minh Hiền, Trịnh Quốc Lập
 
S. 61 (2014): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Đánh giá vai trò của các hình thế thời tiết gây mưa lũ ở lưu vực sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế - giai đoạn 1976 - 2013 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hoàng Sơn
 
S. 42 (2013): Khoa học Giáo dục Đánh giá và mong đợi của học viên về lớp nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên phổ thông do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Tóm tắt   PDF
Huỳnh Lâm Anh Chương
 
T. 16, S. 1 (2019): Khoa học Giáo dục Đánh giá về thực trạng kĩ năng mềm của sinh viên một số trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
Huỳnh Văn Sơn
 
T. 14, S. 10 (2017): Khoa học Giáo dục Đánh giá xu thế phát triển của các trường đại học ngoài công lập ở TP Hồ Chí Minh qua phân tích sứ mạng và tầm nhìn của các trường Tóm tắt   PDF
Nguyễn Kim Dung, Phạm Thị Hương
 
T. 14, S. 12 (2017): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Đánh giá đặc trưng và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu TiO2/Hydroxyapatite tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Trúc Linh
 
S. 47 (2013): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Đánh giá điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển du lịch sinh thái khu vực vườn cây ăn trái Lái Thiêu, Bình Dương Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hiển
 
T. 16, S. 5 (2019): Khoa học Xã hội và Nhân văn Đánh giá điểm tài nguyên du lịch theo định hướng khai thác du lịch đường sông trên sông Hàn, Cổ Cò và Cẩm Lệ ở thành phố Đà Nẵng Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Kim Hồng
 
T. 15, S. 6 (2018): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Đánh đông latex cao su thiên nhiên bằng poly(diallyl dimethyl ammonium chloride) Tóm tắt   PDF
Phạm Kim Đạo
 
S. 3(81) (2016): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Đóng gói bài học E-learning Tóm tắt   PDF
Hà Viết Hải
 
S. 36 (2012): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Đóng góp của các lớp vân đạo phân tử trong quá trình ion hóa và phát xạ sóng hài bậc cao của N2 và CO2 Tóm tắt   PDF
Hoàng Văn Hưng, Nguyễn Ngọc Ty
 
T. 14, S. 2 (2017): Khoa học Xã hội và Nhân văn Đóng góp của Phan Khôi trong việc phổ biến và phát triển chữ Quốc ngữ trên báo chí Sài Gòn những năm 1928-1933 Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Hường
 
T. 16, S. 1 (2019): Khoa học Giáo dục Đóng góp của thuyết nhân học trong phân tích thực hành dạy học của giáo viên: Nghiên cứu một trường hợp Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hoài Châu, Nguyễn Thị Minh Đào
 
S. 55 (2014): Khoa học Xã hội và Nhân văn Đôi nét về xu hướng nghệ thuật của Thẩm Tòng Văn Tóm tắt   PDF
Trương Vĩ Quyền
 
S. 34 (2012): Khoa học Giáo dục Đảm bảo chất lượng việc đánh giá tiêu chuẩn người học ở trường đại học Tóm tắt   PDF
Phạm Thúy Hương Triêu
 
T. 15, S. 2 (2018): Khoa học Xã hội và Nhân văn Đảng bộ tỉnh Bình Dương lãnh đạo thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (2005 – 2015) Tóm tắt   PDF
Phạm Mạnh Thắng, Huỳnh Văn Vạn
 
S. 5 (2005): Khoa học Xã hội và Nhân văn Đảng lãnh đạo công nhân Sài Gòn - Gia Định đấu tranh chính trị từ 1965 đến 1968 Tóm tắt   PDF
Phí Văn Thức
 
T. 15, S. 5 (2018): Khoa học Xã hội và Nhân văn Đấu tranh chính trị của phụ nữ Nam Bộ (1954 - 1960) Tóm tắt   PDF
Thái Văn Thơ
 
S. 45 (2013): Khoa học Giáo dục Đầu tư cho thư viện đại học – đầu tư cho giáo dục góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học Tóm tắt   PDF
Lê Quỳnh Chi
 
T. 14, S. 5 (2017): Khoa học Xã hội và Nhân văn Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Nhật Bản vào TP Hồ Chí Minh trong 10 năm gần đây (2006-2016) - Thực trạng và giải pháp Tóm tắt   PDF
Phạm Mạnh Thắng
 
S. 26 (2011): Khoa học Xã hội và Nhân văn Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu công nghiệp TP Hồ Chí Minh theo hướng hiện đại và phát triển bền vững Tóm tắt   PDF
Hoàng Công Dũng
 
S. 1 (2004): Khoa học Xã hội và Nhân văn Đặc trưng ngôn từ nghệ thuật trong thơ Tú Xương Tóm tắt   PDF
Đoàn Hồng Nguyên
 
S. 18 (2009): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Đặc trưng nhiệt huỳnh quang của Lif: Mg, Cu, P khi nhận bức xạ gamma hệ đo RGD-3A Tóm tắt   PDF
Hoàng Đức Tâm, Thái Khắc Định
 
T. 14, S. 6 (2017): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Đặc trưng thủy địa hóa và một số hạn chế trong mô hình tôm sinh thái tại xã Tam Giang, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thọ, Nguyễn Đức Hưng
 
S. 7(73) (2015): Khoa học Xã hội và Nhân văn Đặc điểm của diễn ngôn viết Tóm tắt   PDF
Trịnh Sâm
 
2351 - 2375 trong số 2460 mục << < 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 > >> 


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100