Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 50 (2013): Khoa học Giáo dục Đánh giá công tác nghiên cứu khoa học giáo dục tại các trường đại học sư phạm Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Kim Dung
 
S. 7(73) (2015): Khoa học Xã hội và Nhân văn Đánh giá cảm nhận của du khách đối với các điểm tham quan du lịch nhân văn ở tỉnh Thừa Thiên - Huế Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Phạm Đỗ Văn Trung, Nguyễn Hà Quỳnh Như
 
S. 25 (2011): Khoa hoc Giáo dục Đánh giá của các trường trung học phổ thông về chất lượng đào tạo của Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ Tóm tắt   PDF
Bùi Anh Tuấn, Đào Thị Hồng Nam
 
S. 48 (2013): Khoa học Giáo dục Đánh giá của cán bộ quản lí và giáo viên về hoạt động quản lí tổ chuyên môn ở một số trường trung học phổ thông thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Xuân
 
S. 50 (2013): Khoa học Giáo dục Đánh giá của cán bộ quản lí và giáo viên về một số mặt quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quốc Thanh Long
 
S. 45 (2013): Khoa học Giáo dục Đánh giá của cán bộ quản lí về hiệu quả biện pháp quản lí giáo dục đạo đức học sinh tại một số trường trung học phổ thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Cẩm Mai
 
S. 10(88) (2016): Khoa học Giáo dục Đánh giá của giáo viên và cán bộ quản lí về những phẩm chất tâm lí của tổ trưởng chuyên môn ở một số trường tiểu học tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Tóm tắt   PDF
Lê Văn Dũng
 
S. 42 (2013): Khoa học Giáo dục Đánh giá của giảng viên ngoài sư phạm về việc sử dụng phương pháp giảng dạy ở một số trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
Đoàn Văn Điều
 
S. 4(69) (2015): Khoa học Xã hội và Nhân văn Đánh giá của học sinh tại Cần Thơ về các biện pháp khắc phục bạo lực học đường Tóm tắt   PDF
Huỳnh Văn Sơn
 
S. 4(82) (2016): Khoa học Giáo dục Đánh giá của học sinh trung học phổ thông về một số yếu tố khung phối hợp giữa nhà trường và gia đình ở thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thanh Dân
 
S. 65 (2014): Khoa hoc Giáo dục Đánh giá của học sinh về tổ chức hoạt động học tập tiếng Anh ở các trường trung học cơ sở công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
Vương Văn Cho
 
T. 14, S. 7 (2017): Khoa học Giáo dục Đánh giá của sinh viên các khoa không chuyên về hoạt động giảng dạy môn tiếng Anh tại Trường Đại học Văn Hiến Tóm tắt   PDF
Ngô Tấn Hiệp
 
S. 19 (2010): Khoa học Giáo dục Đánh giá của sinh viên ngoài sư phạm về phẩm chất trong giảng dạy của giảng viên Tóm tắt   PDF
Đoàn Văn Điều
 
S. 7 (2006): Khoa học Xã hội và Nhân văn Đánh giá của sinh viên về việc giảng dạy môn Tâm lý học tại trường Đại học Sư phạm Tp.HCM Tóm tắt   PDF
Đoàn Văn Điều
 
T. 14, S. 6 (2017): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Đánh giá chất lượng nước thải xi mạ đồng (Cu2+) của chất keo tụ sinh học trích li từ hạt Muồng Hoàng Yến (Biogum) Tóm tắt   PDF
Đào Minh Trung, Nguyễn Võ Châu Ngân
 
S. 62 (2014): Khoa hoc Giáo dục Đánh giá giáo sinh tiểu học trong thực tập sư phạm theo cách tiếp cận năng lực Tóm tắt
Hoàng Thị Tuyết
 
S. 31 (2011): Khoa học Giáo dục Đánh giá hệ thống tài liệu quản lí đào tạo sau đại học theo bộ tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2000 Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Nhị Hà, Nguyễn Thị Thu Hằng, Bùi Thị Kim Trúc
 
S. 48 (2013): Khoa học Giáo dục Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng bài giảng điện tử vào dạy học bài hiđro sunfua lớp 10 ban nâng cao Tóm tắt   PDF
Đào Thị Hoàng Hoa, Thái Hoài Minh, Phan Thiên Thanh
 
S. 19 (2010): Khoa học Giáo dục Đánh giá kết quả học tập của học sinh khiếm thính tại một số trường tiểu học hòa nhập tại TP. Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Kim Anh, Võ Thị Mỹ Dung
 
S. 8 (2006): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Đánh giá kết quả học tập môn Hóa đại cương bằng hình thức trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn Tóm tắt   PDF
Võ Thị Hồng Tịnh
 
S. 56 (2014): Khoa hoc Giáo dục Đánh giá kết quả học tập môn Ngữ văn theo định hướng đánh giá năng lực Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hồng Vân
 
S. 22 (2010): Khoa hoc Giáo dục Đánh giá kỹ năng và phẩm chất tâm lý của sinh viên tại các trường đại học Việt Nam Tóm tắt   PDF
Đoàn Văn Điều
 
T. 14, S. 8 (2017): Khoa học Xã hội và Nhân văn Đánh giá khả năng liên kết các điểm du lịch vùng phụ cận với khu du lịch núi Sam, tỉnh An Giang Tóm tắt   PDF
Nguyễn Phú Thắng, Trương Văn Tuấn
 
T. 14, S. 6 (2017): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Đánh giá khả năng sinh trưởng của một số chủng vi sinh có khả năng phân hủy nhanh hoạt chất cypermethrin trong môi trường có độ mặn khác nhau Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Hồng Thịnh, Trần Hồng Anh, Trần Thị Tường Linh, Võ Đình Quang
 
T. 15, S. 6 (2018): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Đánh giá một số phương pháp biểu diễn đặc trưng cho bài toán tái nhận dạng nhân vật Tóm tắt   PDF
Võ Duy Nguyên, Nguyễn Thị Bảo Ngọc
 
2326 - 2350 trong số 2477 mục << < 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 > >> 


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100