Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 4(82) (2016): Khoa học Giáo dục Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thể lực chuyên môn cho nam vận động viên 17 – 18 tuổi đội tuyển bóng đá tỉnh Tây Ninh Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thanh Đề
 
S. 2(67) (2015): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Xây dựng trường định chuẩn cho đơn cực so(8) trong không gian trực giao chín chiều Tóm tắt   PDF
Phan Ngọc Hưng, Thới Ngọc Tuấn Quốc
 
S. 22 (2010): Khoa hoc Giáo dục Xây dựng và khảo nghiệm quy trình hướng dẫn học sinh sử dụng giản đồ tư duy trong lập dàn ý qua học tập phân môn Tập làm văn lớp 4 Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Kim Trúc
 
T. 15, S. 2 (2018): Khoa học Xã hội và Nhân văn Xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng tiến tới Đồng Khởi ở Gia Định (1955 - 1960) Tóm tắt   PDF
Thái Văn Thơ
 
S. 36 (2012): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Xây dựng và sử dụng Hồ sơ điện tử phục vụ dạy học Địa lí 11 - trung học phổ thông Tóm tắt   PDF
Lê Văn Nhương
 
T. 15, S. 7 (2018): Khoa học Giáo dục Xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề STEM “xe thế năng” Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thanh Nga
 
S. 58 (2014): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Xây dựng và triển khai thí điểm hệ thống quản lí thi đua khen thưởng trực tuyến trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
Hồ Sỹ Anh
 
S. 39 (2012): Khoa học Giáo dục Xây dựng đề cương chi tiết học phần giúp sinh viên chủ động học tập Tóm tắt   PDF
Lê Văn Trưởng
 
S. 2 (2004): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Xây dựng đề cương trong nghiên cứu khoa học Tóm tắt   PDF
Võ Thị Hồng Tịnh
 
S. 21 (2010): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Xây dựng đường cong hiệu suất của hệ phổ kế gamma sử dụng nguồn chuẩn đĩa cho phòng thí nghiệm vật lí hạt nhân của Trường Đại học Sư phạm TP HCM Tóm tắt   PDF
Hoàng Đức Tâm, Phạm Nguyễn Thành Vinh, Trịnh Hoài Vinh, Lê Thị Mộng Thuần
 
S. 18 (2009): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Xây dựng đường cong hiệu suất Dectector HPGe bằng phương pháp mô phỏng sử dụng chương trình MCNP4C2 Tóm tắt   PDF
Thái Khắc Định, Nguyễn Thị Thúy Hằng
 
S. 51 (2013): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Xây dựng, so sánh hai mô hình dữ liệu của ứng dụng quản lí lịch sử biến động các thửa đất Tóm tắt   PDF
Nguyễn Gia Tuấn Anh, Trần Thanh Bé, Nguyễn Ngọc Trung, Phan Thanh Vũ
 
S. 48 (2013): Khoa học Giáo dục Xây dựng các tình huống dạy học hỗ trợ quá trình toán học hóa Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Tân An
 
S. 31 (2011): Khoa học Giáo dục Xu hướng chọn nghề nghiệp của học sinh cuối cấp trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông tỉnh Bình Dương hiện nay Tóm tắt   PDF
Huỳnh Văn Sơn
 
S. 10(88) (2016): Khoa học Giáo dục Xu hướng phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non trên thế giới Tóm tắt   PDF
Trần Nguyễn Nguyên Hân
 
S. 59 (2014): Khoa hoc Giáo dục Xu hướng quản lí nguồn lực thông tin ở thư viện đại học Việt Nam Tóm tắt   PDF
Lê Quỳnh Chi
 
S. 11(77) (2015): Khoa học Giáo dục Xu hướng tài trợ giáo dục đại học và vai trò của nhà nước trong dẫn dắt hệ thống Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Lan Phượng
 
T. 15, S. 5 (2018): Khoa học Xã hội và Nhân văn Xu hướng trữ tình hóa truyện ngắn trong Chân trời cũ của Hồ Dzếnh Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Quỳnh Như
 
T. 16, S. 2 (2019): Khoa học Xã hội và Nhân văn Yếu tố tính dục trong sáng tác của D. H. Lawrence (Khảo sát các tác phẩm: Người đàn bà đang yêu, Công chúa, Cô gái đồng trinh và Chàng du tử) Tóm tắt   PDF
Vũ Nam Thái
 
S. 34 (2012): Khoa học Giáo dục Yêu cầu của mô hình đào tạo nghiệp vụ sư phạm tại các trường sư phạm Tóm tắt   PDF
Trần Thị Thu Mai
 
S. 17 (2009): Khoa học Xã hội và Nhân văn Yếu tố hoang đường trong tập truyện Pêtécbua của N. V. Gôgôn Tóm tắt   PDF
Trần Thị Quỳnh Nga
 
S. 4(69) (2015): Khoa học Xã hội và Nhân văn Yếu tố huyền thoại trong tiểu thuyết của Nguyễn Xuân Khánh Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hương
 
S. 49 (2013): Khoa học Xã hội và Nhân văn Yếu tố kì ảo trong việc xây dựng hình tượng nhân vật anh hùng sử thi Dăm Giông Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tiến Dũng
 
T. 16, S. 6 (2019): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Yếu tố ma trận cho exciton hai chiều trong điện trường Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Mỹ Hảo, Nguyễn Thị Thùy Trang, Hoàng Đỗ Ngọc Trầm
 
T. 15, S. 12 (2018): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Yếu tố ma trận cho nguyên tử heli Tóm tắt   PDF
Cao Hồ Thanh Xuân, Lý Duy Nhất, Hoàng Đỗ Ngọc Trầm
 
2276 - 2300 trong số 2477 mục << < 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 > >> 


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100