Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 22 (2010): Khoa hoc Giáo dục Các giải pháp thúc đẩy công tác chuẩn bị cho trẻ em dân tộc Khmer vào lớp 1 tại tỉnh Sóc Trăng Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Tài
 
S. 19 (2010): Khoa học Giáo dục Các giải pháp tăng cường năng lực quản lý của hiệu trưởng trường THPT một số tỉnh phía Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hoàng Trâm
 
S. 60 (2014): Khoa học Xã hội và Nhân văn Các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh – phân tích từ góc độ địa lí kinh tế và sinh thái Tóm tắt   PDF
Trần Quốc Việt
 
S. 43 (2013): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Các hợp chất flavonoit từ lá cây núc nác Oroxylum indicum Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thu Hương, Nguyễn Tiến Công, Nguyễn Vũ Mai Trang, Nguyễn Thị Minh Trang
 
S. 6 (2005): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Các kết quả dạng Farkas mở rộng và áp dụng vào lý thuyết các bài toán tối ưu Tóm tắt   PDF
Nguyễn Định
 
S. 2(80) (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn Các kiểu cấu trúc kết quả tiếng Việt Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hoàng Yến
 
S. 41 (2012): Khoa học Xã hội và Nhân văn Các loại hình tổ chức sự kiện Tóm tắt   PDF
Trương Thị Bích Tiên
 
S. 11 (2007): Khoa học Xã hội và Nhân văn Các mô hình quản lí giáo dục của Tony Bush và việc nghiên cứu xây dựng mô hình phù hợp thực tế hiện nay Tóm tắt   PDF
Vũ Lan Hương
 
T. 15, S. 8 (2018): Khoa học Xã hội và Nhân văn Các nét nghĩa tri nhận của động từ tri giác thấy trong tiếng Việt Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hoàng Phương
 
S. 21 (2010): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Các nghiệm không bị chặn của phương trình logistic và dáng điệu tiệm cận của chúng Tóm tắt   PDF
Nguyễn Bích Huy, Trần Đình Thanh
 
S. 9(75) (2015): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Các nguyên lí toán học quan trọng của thị trường tài chính Tóm tắt   PDF
Nguyễn Chí Long
 
S. 4(69) (2015): Khoa học Xã hội và Nhân văn Các nguyên tắc vận hành của bộ máy nhà nước triều Nguyễn giai đoạn 1802-1840 Tóm tắt   PDF
Huỳnh Văn Nhật Tiến
 
S. 1(66) (2015): Khoa học Xã hội và Nhân văn Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch chợ nổi ở thành phố Cần Thơ và vùng phụ cận Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trọng Nhân
 
S. 38 (2012): Khoa học Xã hội và Nhân văn Các nhân tố bên trong và tác động của chúng đối với quá trình tổ chức lãnh thổ kinh tế ở tỉnh Đồng Nai Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Bình
 
S. 5 (2005): Khoa học Xã hội và Nhân văn Các phương thức bác bỏ trong tiếng Anh và cách dịch câu bác bỏ tiếng Việt Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Hà
 
S. 11 (2017): Khoa học Xã hội và Nhân văn Các phương thức nhận dạng cấu trúc kết quả trong tiếng Việt Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hoàng Yến
 
S. 15 (2008): Khoa học Xã hội và Nhân văn Các phương tiện biểu đạt tình thái trong văn bản tin tiếng Anh Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hiền
 
T. 14, S. 6 (2017): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Các tính chất p- chuẩn tắc của không gian tôpô Tóm tắt   PDF
Bùi Quang Thịnh, Nguyễn Hà Thanh
 
S. 1(66) (2015): Khoa học Xã hội và Nhân văn Các thành tố của sự tình chuyển động trong tiếng Anh Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Thu Phương
 
S. 34 (2012): Khoa học Giáo dục Các thời kì phát triển giáo dục nghề nghiệp thế giới Tóm tắt   PDF
Võ Thị Xuân
 
S. 1 (2004): Khoa học Xã hội và Nhân văn Các tương ứng của tổ hợ phụ âm tắc – bên tiếng Việt Trung đại trong tiếng Môn thời Dvaravati Tóm tắt   PDF
Hoàng Dũng
 
S. 2(67) (2015): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình điều chế zeolite 4a từ tro trấu Tóm tắt   PDF
Phan Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Bình Nguyên
 
T. 16, S. 4 (2019): Khoa học Giáo dục Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lí hoạt động kiểm tra học kì tại các trường trung học cơ sở quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
Phan Văn Quang
 
S. 10(76) (2015): Khoa học Xã hội và Nhân văn Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch tại các điểm du lịch ở Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
Hoàng Trọng Tuân
 
T. 14, S. 4 (2017): Khoa học Giáo dục Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ đào tạo: Một nghiên cứu từ cựu sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
Võ Văn Việt
 
251 - 275 trong số 2477 mục << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> 


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100