S. 11 (2017)

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Mục lục

Bài viết

Vai trò của tầng lớp thanh niên trí thức trong phong trào yêu nước ở Việt Nam (Từ sau Chiến tranh thế giới thứ I đến năm 1929) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Tiến 5
Đánh giá tiềm năng để phát triển điểm đến du lịch sinh thái tại khu Ramsar Láng Sen (tỉnh Long An) Tóm tắt PDF
Phạm Xuân Hậu, Trương Thị Thanh Tuyền 16
Tìm về nguồn cội của hát Bóng rỗi Nam Bộ Tóm tắt PDF
Huỳnh Thanh Bình 30
Tín ngưỡng dân gian trong một số tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 Tóm tắt PDF
Phan Thúy Hằng 38
Bộ ba tiểu thuyết động vật của Trung Quốc: Tô tem sói (Khương Nhung), Chó ngao Tây Tạng (Dương Chí Quân) và Hổ Trung Quốc (Lý Khắc Uy) từ góc nhìn so sánh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Tịnh Thy 47
Truyện thơ Quốc ngữ Nam Kỳ: Lịch sử sưu tầm, giới thiệu và nghiên cứu Tóm tắt PDF
Dương Mỹ Thắm 60
Diễn ngôn đối thoại của nhân vật trong truyện ngắn hiện thực Việt Nam 1932-1945 Tóm tắt PDF
Phạm Thị Lương 71
Nghệ thuật hư cấu người kể chuyện đa thức trong tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại (khảo sát tác phẩm của Hoàng Quốc Hải, Nguyễn Xuân Khánh, Nguyễn Mộng Giác, Nguyễn Quang Thân) Tóm tắt PDF
Đoàn Thị Huệ 85
Âm hưởng cổ điển trong thơ Huỳnh Văn Nghệ Tóm tắt PDF
Lê Sỹ Đồng 93
Nhại và giễu nhại trong tiểu thuyết SBC là săn bắt chuột của Hồ Anh Thái Tóm tắt PDF
Mai Trương Huy 104
Nghiên cứu cảnh huống ngôn ngữ dân tộc qua việc xây dựng bản đồ ngôn ngữ (trường hợp tỉnh Trà Vinh) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Huệ 116
Ẩn dụ thời gian thực vật trong tiếng Hán và Tiếng Việt Tóm tắt PDF
Võ Thị Mai Hoa 130
Các phương thức nhận dạng cấu trúc kết quả trong tiếng Việt Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hoàng Yến 139
Một góc nhìn về tính cách của Phan Thanh Giản qua một số tác phẩm của ông Tóm tắt PDF
Nguyễn Đông Triều 148
Khung năng lực trong đào tạo nhân lực du lịch Tóm tắt PDF
Ngô Trung Hà 159
Nhận thức của nhân viên văn phòng về một số quy luật tri giác trong quảng cáo thương hiệu trên truyền hình Tóm tắt PDF
Trần Chí Vĩnh Long, Nguyễn Hoàng Bảo Huy 167
Một số quan điểm về hứng thú của các nhà Tâm lí học phương Tây Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Nhân 173
Thực trạng và giải pháp phát triển nông thôn mới ở tỉnh Cà Mau Tóm tắt PDF
Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Nguyễn Đình Văn, Nguyễn Thị Khánh Ly 186


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100