T. 14, S. 7 (2017)

Khoa học Giáo dục

Mục lục

Bài viết A

The status of implementing study skills by psychology students at Ho Chi Minh City University of Education Tóm tắt PDF
Doan Van Dieu 5
Vấn đề ngữ pháp văn bản trong biên dịch Anh-Việt và Việt-Anh của sinh viên Khoa Tiếng Anh Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Tùng 16
Phân tích thực hành dạy học của giáo viên qua tiết dạy thể tích khối tròn xoay Tóm tắt PDF
Dương Hữu Tòng, Bùi Phương Uyên, Trần Trí Tâm 32
Phân bố các trường tiểu học ở nội thành Thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và giải pháp Tóm tắt PDF
Đinh Thị Thùy Dung 47
Tìm hiểu hứng thú học tập môn bóng bàn của sinh viên khoa giáo dục thể chất Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hiên 56
Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của giáo dục trong chiến lược “trồng người” Tóm tắt PDF
Lưu Mai Hoa 66
Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh các trường trung học phổ thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Tóm tắt PDF
Trần Phạm Mỹ Hạnh 72
Một số vấn đề lí luận cơ bản về quản lí hoạt động học tập của học viên cao học ở trường đại học sư phạm Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồ Huyền Điệp 81
Sử dụng mô hình “đôi bạn học tập” nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh trong bối cảnh hội nhập Tóm tắt PDF
Võ Hồ Minh Trinh, Trần Nguyễn Trí Dũng 91
Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác sinh viên hướng tới đào tạo đạt chuẩn đầu ra Tóm tắt PDF
Nguyễn Nho Huy 99
Hướng dẫn phát âm nguyên âm, phụ âm và từ đơn tiết cho trẻ chậm phát triển trí tuệ Tóm tắt PDF
Trương Thanh Loan 108
Nghiên cứu sai lầm của học sinh trong giải quyết bài toán dựa trên hợp đồng didactic (Minh họa: Trong hình học phẳng) Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Hậu, Huỳnh Thị Lựu 116
Rèn luyện khả năng tư duy phản biện cho sinh viên trong quá trình dạy học bậc đại học Tóm tắt PDF
Vũ Văn Ban, Bùi Ngọc Quân 125
Một số đề xuất về cải tiến các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục bậc trung học phổ thông Tóm tắt PDF
Nguyễn Kim Dung, Lê Thị Thu Liễu 133
Đánh giá của học sinh lớp 12 về thực trạng giáo dục hướng nghiệp tại các trường trung học phổ thông ở một số tỉnh miền Đông Nam Bộ Tóm tắt PDF
Nguyễn Trần Vĩnh Linh 146
Đánh giá của sinh viên các khoa không chuyên về hoạt động giảng dạy môn tiếng Anh tại Trường Đại học Văn Hiến Tóm tắt PDF
Ngô Tấn Hiệp 157
Infographic – Phương tiện mới trong dạy học Địa lí Tóm tắt PDF
Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phạm Đỗ Văn Trung, Trần Thị Hoa Lan 164
Thực trạng sử dụng trò chơi học tập nhằm phát triển khả năng khái quát hóa cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong hoạt động khám phá khoa học Tóm tắt PDF
Lý Thị Hoàng Uyên 173
Thực trạng việc thiết kế và sử dụng trò chơi học tập nhằm rèn luyện trí nhớ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua hoạt động làm quen với truyện kể Tóm tắt PDF
Đồng Thị Thu Trang 183
Dạy học các môn toán, khoa học và tiếng Anh ở tiểu học theo chuẩn tiên tiến dựa trên phương pháp tích hợp chương trình Quốc gia Anh và chương trình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Hoàng Trường Giang 191
Bản tin khoa học công nghệ Tóm tắt PDF
P V 199


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100