T. 14, S. 4b (2017)

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Mục lục

Bài viết A

Về con số biểu trưng trong thành ngữ và tục ngữ Hán (so sánh với tiếng Việt) Tóm tắt PDF
Hoàng Dũng, Đỗ Thị Hồng Nhung 7
Về cái biểu đạt và cái được biểu đạt của kí hiệu ngôn ngữ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Minh 20
Bài kệ thị tịch của đại sư Khuông Việt – một chân lí giản dị và những ứng dụng giàu hữu ích cho cuộc sống Tóm tắt PDF
Đoàn Thị Thu Vân 30
Hát mời trong dân ca đối đáp người Việt dưới góc nhìn văn hóa Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ngọc Điệp 37
Một hướng tiếp cận thơ Nguyễn Du: Trường hợp thơ đi sứ Tóm tắt PDF
Ngô Thị Thanh Tâm 44
Tiểu thuyết lịch sử của Tân Dân Tử và Phạm Minh Kiên từ góc nhìn của lí thuyết tự sự Tóm tắt PDF
Lê Thị Kim Út 51
Chức năng phục dựng thời đại, môi trường văn hóa của đồ vật trong Vang bóng một thời Tóm tắt PDF
Lê Cúc Anh 62
Sự lật đổ quan niệm “nhân loại trung tâm” trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại Tóm tắt PDF
Nguyễn Thùy Trang 72
Thơ Lê Khánh Mai - nhọc nhằn phận thơ, phận đời Tóm tắt PDF
Trần Viết Thiện 81
Hình tượng đuôi lợn trong Trăm năm cô đơn Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Trung 87
Tiếp nhận văn học nước ngoài ở Việt Nam trong bối cảnh chiến tranh và hậu chiến: Trường hợp văn học Mĩ Latin và Jorge Luis Borges Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Anh 97
Lịch sử và con người trong một số tác phẩm đề tài lịch sử Trung Hoa-Tây vực của Inoue Yasushi Tóm tắt PDF
Phan Thu Vân 105
Dạy tạo lập văn bản dựa trên tiến trình - những bài học kinh nghiệm cho dạy tạo lập văn bản ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hồng Nam, Trần Nguyên Hương Thảo 116
Học hợp tác: Cơ sở khoa học, khái niệm và hình thức vận dụng Tóm tắt PDF
Dương Thị Hồng Hiếu 127
Đề xuất hệ thống câu hỏi dạy học đọc hiểu văn bản tự sự theo định hướng phát triển năng lực Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 138
Rubric đánh giá kĩ năng lập luận thông qua bài văn nghị luận Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Ngọc Bảo 149
Ngữ liệu văn bản dạy học làm văn miêu tả qua hai cuốn sách giáo khoa Tóm tắt PDF
Lê Thị Ngọc Chi, Nguyễn Phước Bảo Khôi 159
Tích hợp và việc biên soạn sách giáo khoa Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực người học Tóm tắt PDF
Trần Thanh Bình 166
Một cố gắng diễn giải sâu hơn bài Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ trong Ngữ văn 10 Tóm tắt PDF
Lê Thời Tân 171
Giới thiệu chuẩn chung cốt lõi về kĩ năng viết đối với học sinh phổ thông của bang California – Hoa Kì Tóm tắt PDF
Phạm Thị Thu Hiền 180
Suy nghĩ về kế thừa và đổi mới sách giáo khoa Ngữ văn trung học phổ thông hiện hành Tóm tắt PDF
Đinh Phan Cẩm Vân 189
Dạy và học văn học Nga theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Phạm Thị Phương 194


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100