T. 14, S. 2 (2017)

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Mục lục

Bài viết A

LA NATURE PSYCHOLOGIQUE DU TEMPS ET LA FLEXIBILITE TEMPORELLE Tóm tắt PDF
Nguyen Thuc Thanh Tin 5
Phạm trù nội động/ngoại động và cấu trúc Đề-Thuyết trong tiếng Việt Tóm tắt PDF
Lê Kính Thắng 15
Về ý nghĩa liên kết của “còn” Tóm tắt PDF
Lê Thị Minh Hằng 20
Một số đặc điểm của lời dẫn chương trình truyền hình Tóm tắt PDF
Lê Thị Như Quỳnh 30
Liên kết nội dung trong thơ Xuân Diệu Tóm tắt PDF
Đỗ Nguyên Quỳnh Chi 40
Diệu Nhân ni sư: Hành trạng và sự chứng ngộ tư tưởng Phật - Thiền Tóm tắt PDF
Nguyễn Công Lý 52
Tự do giữa kiếp lưu đày: về tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh Tóm tắt PDF
Phạm Ngọc Lan 63
Bước đầu tìm hiểu đời sống tâm linh trong du kí Nam Bộ nửa đầu thế kỉ XX Tóm tắt PDF
Võ Thị Thanh Tùng 78
Đóng góp của Phan Khôi trong việc phổ biến và phát triển chữ Quốc ngữ trên báo chí Sài Gòn những năm 1928-1933 Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Hường 89
Tiểu thuyết lịch sử từ góc nhìn phương pháp sáng tác Tóm tắt PDF
Đoàn Thị Huệ 97
Nghệ thuật trang trí bao lam tại chùa Giác Viên ở Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Tâm 107
Xác lập hệ thống chỉ báo, tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá tiềm năng du lịch nông thôn (Áp dụng cho nông thôn Việt Nam) Tóm tắt PDF
Phạm Xuân Hậu 114
Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch biển - đảo thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang Tóm tắt PDF
Đào Ngọc Cảnh, Nguyễn Kim Hồng 128
Quan hệ giữa phát triển dân số và phát triển giáo dục phổ thông ở quận Bình Tân (Thành phố Hồ Chí Minh) sau 10 năm thành lập Tóm tắt PDF
Trương Văn Tuấn 140
Thực trạng và giải pháp sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2008-2015 Tóm tắt PDF
Lê Mỹ Dung 149
Thực trạng xây dựng văn hóa gia đình ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Kiều Tiên 158
Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong thời kì hội nhập quốc tế Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Quỳnh Trang 171
Vấn đề chuyển dịch sở hữu ruộng đất tác động tới kinh tế hộ gia đình và dịch chuyển lao động ở đồng bằng sông Cửu Long (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Long An) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Thoa 179
Tình hình dân nhập cư của Thành phố Hồ Chí Minh thời kì 1999 – 2009 Tóm tắt PDF
Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phạm Đỗ Văn Trung, Nguyễn Ngọc Hoàng Vân 189
Bản tin khoa học công nghệ Tóm tắt PDF
P V 198


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100