T. 14, S. 1 (2017)

Khoa học Giáo dục

Mục lục

Bài viết A

Educational Programming Language và đổi mới dạy học lập trình ở trường phổ thông Tóm tắt PDF
Lê Đức Long, Phan Văn Huy 5
Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược dạy kĩ thuật số nhằm phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho sinh viên Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Vũ, Lê Thị Minh Thanh 16
Dạy học Toán bằng tranh luận khoa học Tóm tắt PDF
Lê Thái Bảo Thiên Trung 29
LE THÈME DE L’APPROCHE PAR COMPÉTENCE DÉVELOPPÉ DANS QUELQUES MANUELS SCOLAIRES SCIENCES EXPÉRIMENTALES EN FRANCE DEUXIÈME PARTIE: À LA RECHERCHE D’UNE STRUCTURE POUR LES MANUELS SCOLAIRES ASSURANT LES CRITÈRES DE L’APC Tóm tắt PDF
Đỗ Xuân Hội 40
Ứng dụng cảm biến chuyển động Go!Motion vào dạy học chương “các định luật bảo toàn” – Vật lí 10 Tóm tắt PDF
Lê Hải Mỹ Ngân, Trương Hồng Ngọc, Phan Minh Tiến 55
Phát triển đội ngũ cố vấn học tập ở Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Trần Thị Hương 70
Thực trạng kĩ năng thích ứng với môi trường công việc khi thực tập tốt nghiệp của sinh viên ở Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Huỳnh Văn Sơn 79
Nhận thức về tầm quan trọng của việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của sinh viên một số khoa tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Tứ Tứ 94
High school efl teachers’ self-directed strategies in response to the standards-based proficiency level Tóm tắt PDF
Bành Bảo Ngọc, Nguyễn Văn Lợi 101
Tổ chức dạy học theo nhóm trong giờ lên lớp môn Lịch sử ở trường trung học phổ thông Tóm tắt PDF
Trần Quốc Tuấn 111
Giáo dục ở tỉnh Sơn La thời Pháp thuộc (1895 – 1945) Tóm tắt PDF
Tống Thanh Bình 119
Tìm hiểu việc hình thành kĩ năng đọc - viết thông qua dạy học Tự nhiên - Xã hội cho học sinh tiểu học Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Nga 129
Thực trạng sử dụng trò chơi nhằm phát triển khả năng định hướng trong không gian của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hằng Nga 139
Xác định các bài tập chuyên môn trong giảng dạy môn Chạy cự li trung bình cho nam sinh viên Khoa Giáo dục Thể chất Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Huỳnh Trung Phong, Lê Việt Đức, Nguyễn Võ Thuận Thành 150
Đi tìm mô hình đánh giá học sinh theo hướng tiếp cận năng lực trong chương trình giáo dục phổ thông mới Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Tuyết 156
The use of the story-telling technique in teaching vocabulary in high school classrooms Tóm tắt PDF
Phạm Huỳnh Phú Quý 169
Học tập trải nghiệm: Một lí thuyết học tập đóng vai trò trung tâm trong đào tạo theo năng lực Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hạnh 179
Mối quan hệ giữa hoạt động giảng dạy, động cơ học tập và kết quả học tập của sinh viên Tóm tắt PDF
Huỳnh Văn Thái, Lê Thị Kim Anh 188


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100