S. 7(85) (2016)

Khoa học Giáo dục

Mục lục

Bài viết A

La pratique d’auto-dictionnaires pour l’accès à des locutions figuratives en Français Xây dựng từ điển cá nhân cho việc sử dụng ngữ tượng hình trong tiếng Pháp Tóm tắt PDF
Nguyen Thuc Thanh Tin 5
Mobile learning in language teaching context of Vietnam: An evaluation of students' readiness Tóm tắt PDF
Nguyen Ngoc Vu 16
Một số ý tưởng tích hợp trong dạy học Toán ở tiểu học Tóm tắt PDF
Dương Minh Thành, Trương Thị Thúy Ngân 28
Dạy học khái niệm đạo hàm trong mối quan hệ liên môn với Vật lí Tóm tắt PDF
Ngô Minh Đức 41
Đặc điểm hình học của những hình cùng diện tích và việc nhận dạng phân số Tóm tắt PDF
Trần Đức Thuận 49
Vài đề xuất đối với dạy học và kiểm tra đánh giá năng lực Hóa học ở bậc phổ thông Tóm tắt PDF
Dương Bá Vũ, Đào Thị Hoàng Hoa 58
Xây dựng khung năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học cho sinh viên sư phạm Hóa học Tóm tắt PDF
Thái Hoài Minh, Trịnh Văn Biều 63
Quản trị trường đại học công lập trong bối cảnh mở rộng tự chủ cơ sở tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Thị Lan Phượng 74
Hoạt động học tập môn Ngữ văn trong dạy học định hướng năng lực Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Hoàn 84
Một số biện pháp phát triển năng lực nghiên cứu cho giảng viên trẻ Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Minh Hồng, Nguyễn Vĩnh Khương 93
Thói quen sử dụng thông tin trong thư viện của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Lê Quỳnh Chi, Đặng Hoàng An 106
Thực trạng tổ chức trò chơi học tập nhằm phát triển ghi nhớ có chủ định của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ngọc Tâm, Phạm Phước Mạnh 111
Tổ chức dạy và học tiếng Anh cho học sinh tiểu học tại tỉnh Tiền Giang giúp phát triển kĩ năng tiếng cho trẻ Tóm tắt PDF
Huỳnh Xuân Nhựt, Lê Thị Thu Liễu 120
Đánh giá thể lực chung của sinh viên nữ Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Võ Thuận Thành, Phan Thị Mỹ Hoa, Lê Việt Đức 131
Xây dựng chương trình tập luyện thể dục giữa giờ cho nữ nhân viên một số phòng, ban Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Sầm Vĩnh Lộc, Phan Thành Lễ, Lâm Thanh Minh 140
Thực trạng quản lí công tác kiểm tra học kì của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở ở quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Phan Văn Quang 152
Sử dụng khái niệm đồng phân trong dạy học Hóa học ở trường phổ thông Tóm tắt PDF
Phạm Văn Hoan, Nguyễn Thị Hường 159
Những định hướng giúp học sinh trung học phổ thông rèn luyện kĩ năng lập luận trong bài làm văn nghị luận xã hội Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Hùng 166
Áp dụng mô hình Irt 3 tham số vào đo lường và phân tích độ khó, độ phân biệt và mức độ dự đoán của các câu hỏi trong đề thi trắc nghiệm khách quan Tóm tắt PDF
Đoàn Hồng Chương, Lê Anh Vũ, Phạm Hoàng Uyên 174
Sử dụng piktochart thành lập infographic phục vụ giảng dạy Địa lí Tóm tắt PDF
Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Trần Thị Hoa Lan, Nguyễn Thị Thanh Thùy 185
Tin hoạt động khoa học và công nghệ Tóm tắt PDF
P V 196


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100