S. 5(83) (2016)

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Mục lục

Bài viết A

Ranh giới giữa lịch sự và bất lịch sự qua hành vi rào đón trong tiếng Việt Tóm tắt PDF
Phan Thị Thanh Thủy 5
Thuyết giải một số trường hợp mơ hồ nghĩa câu tiếng Việt trên cơ sở logic nội hàm Tóm tắt PDF
Nguyễn Tuấn Đăng 11
Application of appraisal theory in analyzing contraction resources of English and Vietnamese editorials Tóm tắt PDF
Huynh Thi Thu Toan 25
Tác động của hộp thông tin đến việc giải mã từ chỉ định tiếng Anh trên bình diện thông báo và việc dịch chúng sang tiếng Việt Tóm tắt PDF
Huỳnh Thị Bích Phượng 38
Sự giống nhau về ẩn dụ ý niệm “vị giác” trong ba ngôn ngữ Việt – Hán – Anh Tóm tắt PDF
Võ Thị Mai Hoa 45
Danh hóa mệnh đề trong tiếng Anh (đối chiếu với tiếng Việt) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Bích Ngoan 51
Bần cùng hóa trí thức và tầm thường hóa văn hóa - tiếp cận chủ đề Nho lâm ngoại sử từ hồi truyện áp chót Tóm tắt PDF
Lê Thời Tân 63
Nghĩ về cội nguồn của truyện truyền kì trung đại Việt Nam Tóm tắt PDF
Lê Dương Khắc Minh 72
Giải mã thời gian đêm trong Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh dưới góc nhìn huyền thoại học Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Thùy Dương 84
Ma thuật và văn học – trường hợp tiểu thuyết huyền ảo hiện đại Mĩ Latin Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Trung 91
Văn học dưới góc nhìn kí hiệu học Tóm tắt PDF
Mai Thị Hồng Tuyết 103
Tìm hiểu về quân đội triều Nguyễn giai đoạn 1858-1884 Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Minh 115
Một số đặc trưng của phụ nữ nhập cư tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1999-2009 Tóm tắt PDF
Trương Văn Tuấn 126
Ứng dụng quy hoạch không gian biển vào phát triển sản phẩm du lịch biển đảo ở Kiên Giang Tóm tắt PDF
Phạm Văn Quang 135
Phát triển kinh tế và vấn đề nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh Bình Dương Tóm tắt PDF
Vũ Hải Thiên Nga 146
Một số kết quả và kinh nghiệm của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong việc lãnh đạo thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ năm 2006 đến 2010 Tóm tắt PDF
Phạm Mạnh Thắng 156
Vai trò của quản lí dự án và đào tạo quản lí dự án ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Cao Hào Thi, Nguyễn Duy Thanh 164
Tiểu thuyết Cá hồi – cảm quan phê phán con người từ góc nhìn sinh thái Tóm tắt PDF
Trần Xuân Tiến 176
Du lịch biển đảo Quảng Bình – những cơ hội và thách thức Tóm tắt PDF
Lương Thị Lan Huệ 185
Cửu đỉnh Huế – một thành tựu của nghề thủ công Việt Nam thế kỉ XIX Tóm tắt PDF
Nguyễn Công Hậu 192


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100