S. 9(75) (2015)

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Mục lục

Bài viết A

The dependence of ionization probability and high-order harmonic generation of on internuclear separation Tóm tắt PDF
Phan Thị Ngọc Loan, Truong Thi Tran Chau, Nguyen Ngoc Ty 5
Trajectory analysis for explanation of the V-like structure in the correlated electron momentum distribution for nonsequential double ionization of Helium Tóm tắt PDF
Truong Dang Hoai Thu, Pham Nguyen Thanh Vinh 14
The crystallization process in the nano-iron particles model Tóm tắt PDF
Nguyen Trong Dung, Nguyen Chinh Cuong 23
Assessment of personal inhalation intake of i-131 for radioisotope production workers by motion detection application Tóm tắt PDF
Tran Xuan Hoi, Huynh Truc Phuong, Nguyen Van Hung 33
Truyền năng lượng cộng hưởng gần một khối trụ điện môi Tóm tắt PDF
Trần Minh Hiến, Phạm Diên Thông, Hồ Trung Dũng 43
Sự phụ thuộc của tín hiệu sóng điều hòa bậc cao và xác suất ion hóa của vào góc định phương khi xét đến dao động hạt nhân Tóm tắt PDF
Trần Ái Nhân, Trần Tuấn Anh, Phan Thị Ngọc Loan 51
Đo phổ nhiệt huỳnh quang của bột ớt với các liều chiếu xạ khác nhau Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Sang 62
Composition and biodiversity of collembola in Can Tho city Tóm tắt PDF
Truong Hoang Dan, Luu Hoai Phuong, Bui Truong Tho 71
Phân lập và tuyển chọn một số chủng vi nấm có khả năng đối kháng với nấm Corynespora Cassiicola gây bệnh vàng lá, rụng lá ở cây cao su Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Thanh Dung, Lê Thanh Bình, Phan Thị Phượng Trang, Võ Đình Quang 82
Một số tri thức toán phổ thông trong kinh tế lượng Tóm tắt PDF
Lê Thái Bảo Thiên Trung 95
Suy luận ngoại suy và quy nạp trong khám phá quy luật dãy số - những phân tích lí thuyết và thực nghiệm Tóm tắt PDF
Trương Thị Khánh Phương 106
Nghiên cứu và đánh giá hàm lượng một số kim loại nặng trong trầm tích đáy vùng cửa sông Mê Kông Tóm tắt PDF
Phùng Thái Dương, Huỳnh Thị Kiều Trâm 119
Đặc điểm phân bố và di chuyển các thành phần hóa học trong nước tự nhiên vùng chợ đồn Bắc Kạn, Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Luyện, Oleg G. Savichev, Quách Đức Tín, Đỗ Đức Nguyên, Đoàn Thị Ngọc Huyền 130
Thực trạng, giải pháp xây dựng và sử dụng giáo trình điện tử theo hướng phát triển năng lực tự học cho sinh viên Sư phạm Địa lí của Trường Đại học Cần Thơ Tóm tắt PDF
Lê Văn Nhương 140
Hạn bà chằn – nguyên nhân và ảnh hưởng của nó đến một số hoạt động sản xuất nông nghiệp và du lịch ở vùng Nam Bộ Việt Nam Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Kiều Oanh 153
Phát triển nội dung dạy học dựa trên mô hình biểu diễn tri thức Knowledge Graph Tóm tắt PDF
Lê Đức Long 162
Một giải pháp chuyển đổi từ cơ sở dữ liệu quan hệ sang mô hình dữ liệu cho web ngữ nghĩa Tóm tắt PDF
Lương Thái Ngọc, Nguyễn Hữu Duyệt 172
Ứng dụng Latex trong nghiên cứu và giảng dạy hóa học Tóm tắt PDF
Phùng Gia Luân 181
Các nguyên lí toán học quan trọng của thị trường tài chính Tóm tắt PDF
Nguyễn Chí Long 189


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100