S. 6(71) (2015)

Khoa hoc Giáo dục

Mục lục

Bài viết A

Về một địa chỉ đào tạo giáo viên tiểu học tương lai Tóm tắt PDF
Nguyễn Kim Hồng 5
Ngành Giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ly Kha, Dương Minh Thành, Vũ Thị Ân, Trần Đức Thuận 9
Năng lực và đánh giá theo năng lực Tóm tắt PDF
Hoàng Hòa Bình 22
Bối cảnh thế hệ i và chân dung thế hệ i sư phạm Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Tuyết 33
Sử dụng sơ đồ trong dạy học Tập đọc ở tiểu học Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ly Kha 42
Tiêu đề văn bản sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học và việc sử dụng tiêu đề trong dạy học đọc hiểu có hướng dẫn cho học sinh tiểu học Tóm tắt PDF
Nguyễn Lương Hải Như 54
Mở rộng vốn từ và dạy học nghĩa từ cho học sinh tiểu học Tóm tắt PDF
Vũ Thị Ân 64
Truyện cười với hiệu quả dạy học ở trường tiểu học hiện nay Tóm tắt PDF
Bùi Thanh Truyền 69
Rèn kĩ năng nói cho học sinh lớp 1 trong môn Tiếng Việt – nhìn từ chương trình, sách giáo khoa sau 1975 Tóm tắt PDF
Võ Thị Tuyết Mai 81
Dạy Toán ở tiểu học theo hướng phát triển năng lực người học Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Thoa 89
Cơ sở toán học và yếu tố thực tiễn của một số kiến thức toán tiểu học Tóm tắt PDF
Dương Minh Thành 97
Khái niệm diện tích trong sách Toán tiểu học Việt Nam và Pháp Tóm tắt PDF
Trần Đức Thuận 107
Thử nghiệm trò chơi học tập môn Toán hỗ trợ cho học sinh lớp 3 có khó khăn về tính toán Tóm tắt PDF
Phạm Hải Lê, Ngô Thị Thanh Phương 114
Thoát li sách giáo khoa trong dạy học Tự nhiên - Xã hội ở tiểu học Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Nga 126
Giải pháp hỗ trợ giáo viên trong dạy học nội dung giáo dục giới tính cho học sinh lớp 4 và 5 Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Giang, Phạm Tường Yến Vũ 134
Xây dựng chuẩn đầu ra cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Dương Minh Thành 147
Thực trạng và giải pháp cải thiện việc ra đề, thẩm định đề kiểm tra định kì môn Tiếng Việt ở tiểu học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Hoàng Trường Giang 153
Dạy Mĩ thuật cho trẻ tiểu học theo dự án “Hỗ trợ giáo dục Mĩ thuật tiểu học” (SAEPS) Việt Nam – Đan Mạch Tóm tắt PDF
Lê Tống Ngọc Anh 161
Hoạt động lĩnh hội tri thức môn Đạo đức của học sinh tiểu học dưới góc nhìn phát triển năng lực Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu 169
Định hướng đánh giá năng lực viết của học sinh tiểu học Tóm tắt PDF
Lê Ngọc Tường Khanh 177
Vấn đề phân loại từ theo cấu tạo ở tiểu học Tóm tắt PDF
Lê Văn Trung 186
Dạy học vần Tiếng Việt cho học sinh thiểu năng trí tuệ học hòa nhập tại Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Trần Thị Ngọc Hiếu 192
Ngữ liệu dạy học trong sách giáo khoa môn Tự nhiên và Xã hội và tài liệu Macmillan Natural and Social Science 1, 2, 3 Tóm tắt PDF
Phạm Phương Anh 198


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100