S. 3(68) (2015)

Khoa hoc Giáo dục

Mục lục

Bài viết A

Khái niệm vectơ trong dạy học Toán và Vật lí ở trường phổ thông Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Nga, Trần Thị Túy Phượng 5
Sự phát triển khả năng phân biệt âm vị của trẻ từ mẫu giáo đến lớp một Tóm tắt PDF
Huỳnh Mai Trang 17
Dịch chuyển cơ chế quản trị giáo dục đại học trên toàn cầu và suy ngẫm về Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Thị Lan Phượng 25
Thực trạng tổ chức hoạt động thực tập sư phạm của sinh viên ngành quản lí giáo dục ở Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Trần Thị Hương 37
Đổi mới phương pháp dạy học các môn Lí luận chính trị theo cách tiếp cận năng lực khoa học và phẩm chất sư phạm của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Khá 48
Lợi ích của mô hình dạy học 2 buổi/ ngày ở bậc tiểu học tại tỉnh Tiền Giang đối với học sinh và giáo viên Tóm tắt PDF
Nguyễn Kim Dung, Lê Thị Ngọc Thương 54
Chiến lược DARTS với việc rèn kĩ năng đọc, viết cho học sinh lớp 3 thông qua các bài tập Tự nhiên và Xã hội ở một số tài liệu Tóm tắt PDF
Phạm Phương Anh 66
Một số biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 Tóm tắt PDF
Lê Văn Bằng 83
Ứng dụng bản đồ tư duy trong dạy học học phần Tâm lí học đại cương cho sinh viên các khoa không chuyên ở Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Diễm My, Lý Minh Tiên 92
Xây dựng thang đánh giá năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học cho học sinh phổ thông Tóm tắt PDF
Trịnh Lê Hồng Phương, Đoàn Cảnh Giang 98
Một số biện pháp nâng cao năng lực giải bài toán đốt cháy các hợp chất hữu cơ Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Tài 106
Kết quả sử dụng bài tập tình huống trong dạy học Sinh học 10 ở một số trường trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Phan Thị Thu Hiền 114
Dung lượng trí nhớ số của học sinh lớp 6, 7 ở một số trường trung học cơ sở tỉnh Kiên Giang Tóm tắt PDF
Dư Thống Nhất 123
Giải pháp nâng cao kết quả học tập cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Võ Thị Ngọc Lan 131
Tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên qua việc xây dựng các dự án học tập và tổ chức dạy học bằng phương pháp dạy học dự án trong học phần “Vệ sinh phòng bệnh trẻ em” Tóm tắt PDF
Phan Thanh Hà 139
Tổ chức hoạt động dạy toán nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của trẻ mầm non Tóm tắt PDF
Trần Nguyễn Nguyên Hân 149
Áp dụng chu trình học tập 4MAT của Bernice Mccarthy nhằm đáp ứng các phong cách học tập đa dạng của người học Tóm tắt PDF
Phạm Hoài Thảo Ngân 157
Tổng quan phương pháp luận xây dựng các tiêu chí đánh giá các trường đại học trên thế giới Tóm tắt PDF
Trần Nam Bình, Nguyễn Vĩnh Khương 164
Xác định kĩ năng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho sinh viên Địa lí trong phương thức đào tạo tín chỉ ở các trường đại học sư phạm Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Minh 179
Tin hoạt động khoa học và công nghệ Tóm tắt PDF
P V 185
Tổng mục lục Tạp chí Khoa học năm 2014 - Chuyên đề Khoa học Giáo dục Tóm tắt PDF
P V 188


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100