S. 2(67) (2015)

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Mục lục

Bài viết A

Synthesizing n(4)-substituted thiosemicarbazones and their structural characteristics Tóm tắt PDF
Duong Ba Vu, Tran Buu Dang 5
Some hopanes and esgostanes from lichen Parmotrema sancti-angelii (Lynge) Hale (Parmeliaceae) Tóm tắt PDF
Duong Thuc Huy, Tran Thi Thanh Thuy 13
Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình điều chế zeolite 4a từ tro trấu Tóm tắt PDF
Phan Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Bình Nguyên 21
Thiết kế hệ thống thủy nhiệt và chế tạo cấu trúc ống nano TiO2 Tóm tắt PDF
Lê Thị Ngọc Tú, Trần Bá Toàn, Vũ Thị Hạnh Thu 31
Investigating the ionization process of noble gas atoms by a static electric field using Seigert state method Tóm tắt PDF
Pham Nguyen Thanh Vinh 39
Tính toán phổ năng lượng cho nguyên tố siêu nặng E113 I và E114 II Tóm tắt PDF
Đinh Thị Hạnh, Thiều Thị Hường 50
Xây dựng hàm hiệu suất tuyệt đối phụ thuộc vào năng lượng từ 1 MeV 8,5 MeV của detector HPGe Tóm tắt PDF
Nguyễn An Sơn, Đặng Lành, Hồ Hữu Thắng, Trần Văn Nguyên 57
Xây dựng trường định chuẩn cho đơn cực so(8) trong không gian trực giao chín chiều Tóm tắt PDF
Phan Ngọc Hưng, Thới Ngọc Tuấn Quốc 65
Mô tả giải tích cho năng lượng trạng thái cơ bản của exciton hai chiều trong từ trường Tóm tắt PDF
Nguyễn Phương Duy Anh, Hoàng Đỗ Ngọc Trầm 73
Asymptotic formulas for the forces and torques of two close particles in a Stokes fluid Tóm tắt PDF
Tran Minh Phuong, Nguyen Thanh Nhan 78
Semicontinuity of solutions of parametric scalar quasivariational inequality problemsof the Minty type Tóm tắt PDF
Nguyen Van Hung, Huynh Thi Kim Loan 92
On the heuristic guess of 2-dimension lattice attack on low private exponent RSA Tóm tắt PDF
Tran Dinh Long, Nguyen Dinh Thuc, Tran Dan Thu 101
Đề xuất giải pháp biểu diễn cơ sở dữ liệu thời gian bằng mô hình thực thể quan hệ (er) truyền thống Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Duyệt, Lương Thái Ngọc 109
Nghiên cứu xây dựng mô hình đặc trưng người học để phục vụ cho hệ thống E-Learning của Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh trong tương lai Tóm tắt PDF
Lê Thị Huyền, Nguyễn Đình Khiêm 121
Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố cá ở hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Tống Xuân Tám, Nguyễn Thị Như Hân 133
Nghiên cứu đặc điểm hình thái, dinh dưỡng và sinh sản của Rắn bông súng - enhydris enhydris (Schneider, 1799) ở tỉnh Cà Mau Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Nghiệp 149
Tình hình nhiễm và tỉ lệ kháng thuốc của Vibrio spp. phân lập từ thủy sản và nước nuôi tại Tiền Giang Tóm tắt PDF
Huỳnh Ngọc Trưởng, Trần Thị Ngọc Thanh, Nguyễn Tiến Dũng 157
Sử dụng công cụ tin sinh trong nghiên cứu metageneomics – hướng nghiên cứu và ứng dụng mới trong sinh học Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Giang, Đỗ Thị Huyền, Trương Nam Hải 167
Ảnh hưởng của phân ủ từ rơm (phế thải của việc sản xuất nấm rơm) có xử lí Trichoderma đến sinh trưởng và năng suất của 2 giống lúa MTL560 và IR50404 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Hối, Mai Vũ Duy, Lê Vĩnh Thúc, Nguyễn Thị Diễm Hương 177
Các giá trị nổi bật ở vùng đồng bằng sông Cửu Long của vùng núi đá vôi Hà Tiên – Kiên Lương tỉnh Kiên Giang Tóm tắt PDF
Châu Hồng Thắng 185
Tổng mục lục Tạp chí Khoa học năm 2014 - Chuyên đề Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tóm tắt PDF
P V 195


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100