S. 1(66) (2015)

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Mục lục

Bài viết A

Về sự giảm sinh ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Kim Hồng 5
Thực trạng về trình độ chuyên môn kĩ thuật của người lao động tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 1999 – 2009 Tóm tắt PDF
Trương Văn Tuấn 12
Phát triển du lịch sinh thái kết hợp du lịch về nguồn ở Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát tỉnh Tây Ninh Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Hiếu 19
Phát triển du lịch sinh thái miệt vườn tại tỉnh Bến Tre Tóm tắt PDF
Đỗ Thu Nga, Phạm Thị Thanh Hòa 28
Thực trạng chất lượng đào tạo nhân lực du lịch trình độ đại học tại Trường Đại học Tây Đô và khả năng đáp ứng thị trường du lịch ở thành phố Cần Thơ Tóm tắt PDF
Ung Thị Nhã Ca 38
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch chợ nổi ở thành phố Cần Thơ và vùng phụ cận Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Nhân 50
Hoạt động của các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2005 – 2012 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Huyền Trang Trang 60
Quan điểm và chính sách của Mĩ đối với sự xâm lược và can thiệp của Pháp tại Việt Nam (1945 – 1954) Tóm tắt PDF
Nguyễn Đăng Khoa 70
Mục đích học tập của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Đoàn Văn Điều 83
Các đặc điểm tri nhận cơ bản của động từ tri giác Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Phương 90
Các thành tố của sự tình chuyển động trong tiếng Anh Tóm tắt PDF
Phạm Thị Thu Phương 100
Tiêu điểm thông tin và việc đối dịch nghĩa của từ “only” trong tiếng Anh và từ “chỉ” trong tiếng Việt Tóm tắt PDF
Huỳnh Thị Bích Phượng 108
Dấu hiệu của tính đại chúng trong tiến trình vận động của văn học Đàng Trong Tóm tắt PDF
Đàm Anh Thư 114
Hình tượng chủ thể trần thuật trong một số truyện ngắn Nam Bộ 1945 – 1975 Tóm tắt PDF
Lâm Thị Thiên Lan 126
Kết cấu trần thuật trong tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2000 Tóm tắt PDF
Phạm Thị Thùy Trang 136
Khái niệm chủ nghĩa nhân văn và chủ nghĩa nhân đạo trong khoa nghiên cứu văn học ở Việt Nam từ 1945 đến nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Đăng Hai 143
Một số khuynh hướng của tiểu thuyết Việt Nam đương đại Tóm tắt PDF
Mai Trương Huy 156
Quá trình đấu tranh của quân và dân Đồng Tháp trong chiến cuộc Đông Xuân 1953 – 1954 Tóm tắt PDF
Thái Văn Thơ 164
Phụ nữ Chăm trong quá trình hội nhập Tóm tắt PDF
Võ Thị Mỹ 173
Vua Minh Mạng và quan điểm về thơ Tóm tắt PDF
Nguyễn Huy Khuyến 179
Tin hoạt động Khoa học và Công nghệ Tóm tắt PDF
P V 192
Tổng mục lục Tạp chí Khoa học năm 2014 – Chuyên đề Khoa học Xã hội và Nhân văn Tóm tắt PDF
P V 194


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100