S. 56 (2014)

Khoa hoc Giáo dục

Mục lục

Bài viết A

Hiệu quả dạy học tiếng Việt và kì vọng đổi mới Tóm tắt PDF
Nguyễn Kim Hồng 7
Dạy học Ngữ văn theo hướng phát triển năng lực và yêu cầu “đổi mới căn bản, toàn diện” giáo dục phổ thông Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Thi 9
Về mối quan hệ giữa nghiên cứu văn học và ngữ học trong nhà trường đại học và trường phổ thông Tóm tắt PDF
Trần Đình Sử 15
Phác thảo chương trình Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực Tóm tắt PDF
Bùi Mạnh Hùng 23
Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình Ngữ văn Tóm tắt PDF
Đỗ Ngọc Thống 42
Bản chất của hoạt động đọc văn và việc dạy đọc văn bản văn học trong nhà trường Tóm tắt PDF
Dương Thị Hồng Hiếu 48
Nguyên lí tự do của Lev Tolstoi như một gợi ý cho đổi mới giáo dục Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Thị Phương 57
Tư tưởng giáo dục của Khổng Tử và vấn đề dạy học Ngữ văn theo hướng phát triển năng lực Tóm tắt PDF
Đinh Phan Cẩm Vân 68
Từ mục tiêu phát triển năng lực học sinh nghĩ về chương trình học, thi môn Ngữ văn và vị trí của người thầy Tóm tắt PDF
Đoàn Thị Thu Vân 75
Từ định hướng giáo dục phát triển năng lực học sinh nghĩ về việc dạy học văn học dân gian trong nhà trường phổ thông Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ngọc Điệp 82
Xây dựng chuẩn năng lực đọc hiểu cho môn Ngữ văn của chương trình giáo dục phổ thông sau 2015 ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hạnh 88
Chương trình Văn học nước ngoài cấp trung học phổ thông tại Trung Quốc và một số tham khảo với Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Diệu Linh 98
Lí luận văn học như là sự đa dạng của những chiến lược đọc: Đề xuất đổi mới chương trình lí luận văn học ở các trường đại học sư phạm Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Minh 107
Chuẩn môn học và một số bài học kinh nghiệm về thiết kế chuẩn môn Ngữ văn của Việt Nam và môn Ngôn ngữ Anh của Hoa Kì Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hồng Nam, Võ Huy Bình 116
Việc rèn luyện kĩ năng cho học sinh trong sách giáo khoa Ngữ văn trung học ở Hàn Quốc Tóm tắt PDF
Dư Ngọc Ngân, Jeong Mu Young 126
Năng lực giao tiếp như là kết quả phát triển tổng hợp kiến thức và các kĩ năng đọc, viết, nói, nghe trong dạy học Ngữ văn Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Thi 134
Chương trình văn học địa phương với định hướng dạy học phát triển năng lực ở trường phổ thông sau 2015 Tóm tắt PDF
Bùi Thanh Truyền 144
Đánh giá kết quả học tập môn Ngữ văn theo định hướng đánh giá năng lực Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hồng Vân 151
Bước đầu tìm hiểu khái niệm “Đánh giá theo năng lực” và đề xuất một số hình thức đánh giá năng lực ngữ văn của học sinh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Ngọc Bảo 157
Một số đề xuất để đổi mới dạy học đọc hiểu văn bản trong nhà trường phổ thông Tóm tắt PDF
Phạm Thị Thu Hiền 166
Mô hình sách giáo khoa Việt ngữ bậc tiểu học ở miền Nam trước 1975 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ly Kha 179
Giải tỏa sức ỳ - một khâu cần đột phá để nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông Tóm tắt PDF
Đặng Lưu 191
Về hệ thống câu hỏi Đọc hiểu văn bản trong sách giáo khoa Ngữ văn của Mĩ (Qua trường hợp cuốn sách giáo khoa Ngữ văn lớp 8 của bang California) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 198
Thống kê bài tham dự Hội thảo “Dạy học Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông” Tóm tắt PDF
Ban Tổ chức Hội thảo 199


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100