S. 55 (2014)

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Mục lục

Bài viết A

Thiền đạo và nghệ thuật thơ ca thời Lý – Trần Tóm tắt PDF
Đoàn Thị Thu Vân 5
Đặc điểm ngôn từ trong kệ ngũ tuyệt đời Lý Tóm tắt PDF
Nguyễn Kim Châu 14
Thơ đề vịnh thiên nhiên trong Hồng Đức quốc âm thi tập Tóm tắt PDF
Trần Quang Dũng 21
Bửu Đình – nhà văn, chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng Tóm tắt PDF
Trương Thị Linh 28
Quan niệm về bản chất “nhân học” của văn học trong các giáo trình lí luận văn học Việt Nam từ 1960 đến nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Đăng Hai 39
Điểm nhìn tự sự của hình thức kể chuyện từ ngôi thứ nhất trong tiểu thuyết lịch sử Việt Nam sau năm 1986 Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hùng 49
Đôi nét về xu hướng nghệ thuật của Thẩm Tòng Văn Tóm tắt PDF
Trương Vĩ Quyền 63
Ngôn ngữ phát thanh trực tiếp nhìn từ góc độ ngữ âm (dựa trên cứ liệu giọng đọc của phát thanh viên trong chương trình “Sài Gòn buổi sáng” của VOH) Tóm tắt PDF
Huỳnh Thị Hồng Hạnh 72
Đặc điểm ngữ âm tiếng địa phương Quảng Bình khảo cứu qua lớp từ địa danh Tóm tắt
Nguyễn Đình Hùng 82
Tìm hiểu nội dung tục ngữ Khmer (qua so sánh với tục ngữ Việt) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kiều Tiên 91
Nguồn gốc những khái niệm chỉ hình thức quần cư của các tộc người thuộc ngữ hệ Nam Á qua cứ liệu dân tộc - ngôn ngữ học Tóm tắt PDF
Lý Tùng Hiếu 101
Students’ viewpoints on marriage in Ho Chi Minh City Tóm tắt PDF
Đoan Van Dieu, Pham Thi Mai Quyen 115
Phát triển du lịch về nguồn – thế mạnh của du lịch tỉnh Tây Ninh Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Hiếu 128
Thể loại truyện dân gian Khmer Nam Bộ - góc nhìn “rập khuôn” và góc nhìn “phê chuẩn” Tóm tắt PDF
Huỳnh Vũ Lam 138
Quá trình giữ gìn, xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng ở tỉnh Kiến Phong giai đoạn 1954 – 1960 Tóm tắt PDF
Thái Văn Thơ 146
Vận dụng phép tu từ trong tít báo thể thao Tóm tắt PDF
Dương Văn Quang 155
Việc sử dụng các kí tự nước ngoài F, J, W, Z trong tiếng Việt Tóm tắt PDF
Trần Lê Nghi Trân 163
Mức độ nghiện rượu bia ở nam sinh viên và người trưởng thành trẻ tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay Tóm tắt PDF
Huỳnh Văn Sơn Sơn, Mai Mỹ Hạnh, Quang Thục Hảo 173
Chân và giả trong Hồng lâu mộng Tóm tắt PDF
Đinh Phan Cẩm Vân 184
Cảm hứng về quê hương trong thơ chữ Hán Nguyễn Du qua suy cảm về gia đình, người thân Tóm tắt PDF
Trần Thị Mai 193


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100