S. 6 (2005)

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Mục lục

Bài viết A

Các kết quả dạng Farkas mở rộng và áp dụng vào lý thuyết các bài toán tối ưu Tóm tắt PDF
Nguyễn Định 3
Va chạm của một vật rắn và một thanh đàn hồi nhớt tuyền tính. Sự tồn tại toàn cục và ổn định của nghiệm Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Long, Lê Văn Út, Nguyễn T. Thảo Trúc Trúc 26
Bổ đề Farkas cho hệ các bất đẳng thức gồm các hàm lồi và hàm DC Tóm tắt PDF
Nguyễn Định, Trần Thái An Nghĩa 41
Thiết kế bài dạy học vật lý theo hướng tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh THCS Tóm tắt PDF
Huỳnh Trọng Dương 53
Hình thái lớp điện ly F2 tại Tp.HCM năm 2003 Tóm tắt PDF
Trần Quốc Hà 62
Khảo sát thành phần hoá học của cây rau ngổ Enhydra Fluctuans Lour, họ cúc (Asteraceae) Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Sương, Nguyễn Hoàng Hạt 67
Một cách nhìn đầy đủ về toán tử sinh huỷ Dirac và ứng dụng cho hệ lượng tử trong miền năng lượng liên tục Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Ty, Lê Văn Hoàng 72
Bất đẳng thức Kyfan trong không gian siêu lồi Tóm tắt PDF
Lê Thái Duy 89
SGK Vật lý THCS (mới) với việc sử dụng thí nghiệm nhằm tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh Tóm tắt PDF
Huỳnh Trọng Dương 95
Nâng cao chất lượng giờ lên lớp của sinh viên ĐHSP Tp.HCM trong thực tập sư phạm Tóm tắt PDF
Trịnh Văn Biều 99
Ngôn phong, tác phong của người thầy trên lớp Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Huyên, Phạm Đức Quang 111
Đến với khoa học Tóm tắt PDF
PKHCN SĐH 117
Sử dụng website để giáo dục môi trường trong môn Hoá ở PTTH Tóm tắt PDF
Cao Duy Chí Trung 120
Thiết kế website tự học môn Hoá lớp 11, chương trình phân ban thí điểm Tóm tắt PDF
Hỉ A Mổi 126
Thiết kế giáo án điệntử môn Hoá THPT bằng phần mềm Power Point Tóm tắt PDF
Vũ Thị Phương Linh 134
Tin hoạt động Khoa học và Công nghệ Tóm tắt PDF
P V 141


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100