S. 4 (2004)

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Mục lục

Bài viết A

Một ghi chú về tính Compact, liên thông của tập hợp nghiệm của bài toán tiến hóa Tóm tắt PDF
Lê Hoàn Hóa, Lê Thị Phương Ngọc 3
Phép tính tích phân và vi phân trong lịch sử Tóm tắt PDF
Lê Thị Hoài Châu, Lê Thị Mỹ Dung 14
Va chạm của một vật rắn và một thanh đàn hồi nhớt tuyến tính Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Long, Lê Văn Út, Nguyễn Thị Thảo Trúc 27
Lịch sử hình thành và phát triển của khái niệm tiếp tuyến Tóm tắt PDF
Lê Văn Tiến, Trần Vũ Đức 41
Một lớp bài toán biên cho phương trình vi phân bậc cao Tóm tắt PDF
Nguyễn Anh Tuấn 51
Phương pháp toán tử cho bài toán tương tác điện tử – lỗ trống của khí điện tử hai chiều với sự có mặt của từ trường và thế màn chắn Tóm tắt PDF
Hoàng Đỗ Ngọc Trầm, Ngô Đình Nguyên Thạch, Lê Thị Ngọc Anh, Lê Trần Thế Duy, Lê Văn Hoàng 60
Các định luật của lỗ đen Tóm tắt PDF
Lê Nam 74
Tổng hợp phức chất của Niken với một số axit hữu cơ Tóm tắt PDF
Lê Phi Thúy Lê Phi Thúy, Trần Thị Yến Trần Thị Yến, Nguyễn Hữu Đĩnh, Trần Thị Đà, Trần Thị Trâm 85
Tổng hợp và ngưng tụ 4-axetyl-1-metylxiclohex-1-en với một số aryloxyaxetohidrazit Tóm tắt PDF
Trần Quốc Sơn, Nguyễn Tiến Công, Nguyễn Tô Nhã 91
Xác định đồng thời (II), Coban (II) và Niken (II) bằng phép trắc quang đạo hàm bậc nhất Tóm tắt PDF
Đỗ Văn Huê, Nguyễn Ngọc Hưng 98
Điều tra hiện trạng khu hệ cá sông Sài Gòn Tóm tắt PDF
Tống Xuân Tám 105
Hiện tượng El Nino dưới quan sát của địa lý học Tóm tắt PDF
Trương Văn Tuấn 126
Sử dụng các phương tiện trực quan để nâng cao hiệu quả dạy học môn hóa học trong một tiết học ở phòng bộ môn Tóm tắt PDF
Trần Thị Thu Thủy 134
Hướng dẫn sinh viên tổng kết rút kinh nghiệm sau thực tập sư phạm – một việc làm cần thiết để nâng cao chất lượng đào tạo Tóm tắt PDF
Trịnh Văn Biều 138
Tin hoạt động Khoa học và Công nghệ Tóm tắt PDF
P V 148


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100