S. 3 (2004)

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Mục lục

Bài viết A

Nhìn lại vấn đề “Chủ ngữ giả” Tóm tắt PDF
Huỳnh Thanh Triều 3
Về cơ chế giám sát trong nền hành chính Triều Nguyễn thời kỳ 1802-1883 Tóm tắt PDF
Trần Thị Thanh Thanh 10
Đặc điểm thẩm mỹ thơ Sơn thủy thời thịnh Đường Tóm tắt PDF
Trần Trung Hỷ 20
Cách diễn đạt ý nghĩa thời điểm, thời đoạn trong Tiếng Việt Tóm tắt PDF
Phan Thị Minh Thúy 29
Một số đặc điểm nhân cách của nam giới được sinh viên trường ĐHSP TPHCM mong đợi Tóm tắt PDF
Đoàn Văn Điều 39
Ảnh hưởng con cái trong việc quyết định du lịch gia đình Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Sơn 47
Dấu vết của chế độ mẫu hệ trong truyện cổ Chăm Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Vân 55
Về một số lỗi từ vựng thường gặp trong văn bản hành chính Tóm tắt PDF
Phan Ngọc Ấn 63
Những biến đổi kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước thời Pháp thuộc (1897-1939) Tóm tắt PDF
Bùi Thị Huệ 68
Câu bị động trong tiếng Hán hiện đại (So sánh với Tiếng Việt) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Tuyết Thanh 75
Câu chuyện sư phạm về phương pháp “Những cú bùng nổ" Tóm tắt PDF
Võ Thị Bích Hạnh 78
Truyền thuyết dân gian về cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam bộ (1858-1918) Tóm tắt PDF
Võ Phúc Châu 94
Một vài đặc điểm của cuộc khởi nghĩa Lê Thành Phương ở Phú Yên (1885-1887) Tóm tắt PDF
Đào Nhật Kim 110
Những tương đồng và khác biệt trong cái nhìn hiện thực của Nguyễn Du và Đỗ Phủ Tóm tắt PDF
Hoàng Trọng Quyền 117
Về một kiểu ngoại động kém điển hình trong Tiếng Việt Tóm tắt PDF
Lê Kính Thắng 128
Chất liệu văn học dân gian trong Trường ca viết về đề tài chiến tranh thời chống Mỹ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Liên Tâm 135
Bản sắc dân tộc trong giao lưu văn hóa ở Truyện Kiều của Nguyễn Du Tóm tắt PDF
Đặng Văn Kim 146
Tin hoạt động Khoa học và Công nghệ Tóm tắt PDF
P V 151


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100