S. 12 (2007)

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Mục lục

Bài viết A

Phân loại lớp các MD-đại số năm chiều với Ideal dẫn xuất giao hoán bốn chiều Tóm tắt PDF
Lê Anh Vũ 3
Bức tranh hình học các k-quĩ đạo của các MD5-nhóm liên thông đơn liên mà các MD5-đại số tương ứng có ideal dẫn xuất giao hoán bốn chiều Tóm tắt PDF
Lê Anh Vũ, Dương Quang Hoà 16
Một chú thích về nghiệm dương của một bài toán ba điểm biên Tóm tắt PDF
Lê Thị Phương Ngọc 29
Một phương trình sóng tuyến tính liên kết với điều kiện biên phi tuyến : Sự tồn tại và khai triển tiệm cận của nghiệm theo bốn tham số bé Tóm tắt PDF
Trần Minh Thuyết, Lê Khánh Luận, Trần Văn Lăng, Võ Giang Giai 42
Về một phương trình parabolic chứa tích chập Tóm tắt PDF
Trần Minh Thuyết, Nguyễn Thanh Sang 54
Phương trình vi tích phân Volterra loại hyperbolic Tóm tắt PDF
Lê Hoàn Hoá, Trần Trí Dũng, Lê Thị Kim Anh 65
Tính liên tục của tập nghiệm yếu của phương trình Logistic chứa tham số Tóm tắt PDF
Nguyễn Bích Huy, Nguyễn Duy Thanh, Trần Đình Thanh 76
K-quĩ đạo lượng tử của MD5-nhóm Tóm tắt PDF
Dương Minh Thành 83
Khảo sát phóng xạ nền tại khu dân cư sống trên vùng sa khoáng Ilmenhite Tân Long, Lagi, Bình Thuận Tóm tắt PDF
Phạm Thị Kim Loan, Thái Khắc Định 99
Sử dụng phương pháp huỳnh quang tia X để phân tích sự phân bố của những nguyên tố trong đất theo độ sâu Tóm tắt PDF
Thái Khắc Định 109
Thông tin động về cấu trúc phân tử từ sóng hài bậc cao sử dụng xung laser siêu ngắn Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Ty, Nguyễn Đăng Khoa, Lê Văn Hoàng 119
Tổng hợp một số 5-(Aryloximetyl)-4-Phenyl-1,2,4-Triazole-3-Thiol và Etyl 2-[5-(Aryloximetyl)-4-Phenyl-1,2,4-Triazole-3-Ylsunfanyl]Axetat Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Công, Trần Quốc Sơn, Cao Thị Kim Anh 131
Khảo sát đặc điểm một số chủng nấm sợi có kháng sinh chống sinh vật gây hại Tóm tắt PDF
Trần Thị Minh Định, Trần Thanh Thuỷ 138
Đến với Khoa học Tóm tắt PDF
Phòng KHCN - SĐH 151
Xây dựng CD "Bé vui học vần" hỗ trợ việc học vần cho học sinh khiếm thính Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Hiền 152
Xây dựng phần mềm hỗ trợ dạy và học môn Học vần Tóm tắt PDF
Ngô Duy Phúc, Đỗ Hoàng Phương Trâm 163
Thu nhận tế bào gốc trung mô (Mesenchymal Stem Cell) người từ máu cuốn rốn Tóm tắt PDF
Trần Thanh Đây 173
Vấn đề xác định mục tiêu dạy học theo đổi mới phương pháp dạy học toán Tóm tắt PDF
Lê Chi Lan 185
Thử bàn về việc thông qua dạy toán để dạy làm người Tóm tắt PDF
Trịnh Công Diệu 195
Tin hoạt động Khoa học và Công nghệ Tóm tắt PDF
P V 202


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100