S. 14 (2008)

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Mục lục

Bài viết A

Dung lượng trong không gian Tôpô Tóm tắt PDF
Đậu Thế Cấp, Bùi Đình Thắng 1
Các biểu diễn của nhóm Heisenberg tổng quát HR(m,n) Tóm tắt PDF
Nguyễn Việt Hải 11
Cấu trúc Topo của tập nghiệm của phương trình tích phân trong không gian Fréchet Tóm tắt PDF
Lê Hoàn Hóa, Đỗ Hoài Vũ, Lê Thị Kim Anh 20
Điểm bất động của ánh xạ dạng ε - δ co trong thang các không gian Banach Tóm tắt PDF
Nguyễn Bích Huy, Võ Duy Thượng 32
Phương pháp phần tử hữu hạn cho bài toán đàn nhớt tuyến tính tựa tĩnh Tóm tắt PDF
Trịnh Anh Ngọc 36
Phương pháp ab initio cho tính toán các orbital nguyên tử sử dụng phần mềm Gaussian - kiểm chứng bảng phân loại tuần hoàn Tóm tắt PDF
Cao Hồ Thanh Xuân, Lê Văn Hoàng 46
Tổng hợp và cấu trúc của một số 4-(nitrobenzyliđenamino)-3-(sulfanyl/etylsulfanyl)-5-(tolyloximetyl)-1,2,4-triazole Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Công 55
Dùng Primer để đánh giá sự phân bố của cá trên kênh Cái Mây, Tân Phú, An Giang Tóm tắt PDF
Lê Văn Dũ, Huỳnh Quốc Tịnh, Nguyễn Thành Công Thiện 61
Nhạy cảm của Cholinesterase ở Cá Rô đồng (Anabas Testudineus) giống với Diazinon và Fenobucarb Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Công, Nguyễn Tuấn Vũ, Trần Sỹ Nam 69
Nghiên cứu đặc điểm thích nghi giải phẫu và sinh lý của cây Cóc đỏ (Lumnitzera littorea (Jack) Voigh.) với độ mặn khác nhau ở giai đoạn vườn ươm Tóm tắt PDF
Quách Văn Toàn Em 80
Hình thành một số kỹ năng tự học môn Toán cho học sinh Trung học cơ sở Tóm tắt PDF
Võ Thành Phước 89
Hệ qui chiếu quán tính và các lực phi quán tính Tóm tắt PDF
Trần Quốc Hà 97
Khảo sát sự hấp thụ kim loại trong sinh vật chỉ thị bằng phương pháp phân tích kích hoạt Neutron Tóm tắt PDF
Thái Khắc Định, Hoàng Thị Hải Thanh 104
Hoạt động nhóm trong dạy học ở trường phổ thông Tóm tắt PDF
Trịnh Văn Biều 111
Thực hiện nhanh các kí hiệu và công thức hóa học ngay trong phần mềm soạn thảo văn bản MS Word Tóm tắt PDF
Nguyễn Hiền Hoàng, Trần Thị Thu Thủy 116
Tương quan nhiệt - ẩm và các đới cảnh quan trên lục địa Á - Âu Tóm tắt PDF
Trương Văn Tuấn 124
Tin hoạt động Khoa học và Công nghệ Tóm tắt PDF
P V 131


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100