S. 17 (2009)

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Mục lục

Bài viết A

Yếu tố hoang đường trong tập truyện Pêtécbua của N. V. Gôgôn Tóm tắt PDF
Trần Thị Quỳnh Nga 3
Khía cạnh tương tác trong khái niệm Tầm đón đợi của Hans Robert Jauss Tóm tắt PDF
Hoàng Phong Tuấn 11
Biên dịch: Từ lý thuyết đến thực tế Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Tùng 25
Lịch sự và quan hệ liên nhân trong nghi thức bác bỏ tiếng Việt Tóm tắt PDF
Tạ Thị Thanh Tâm 36
Ứng dụng lý thuyết ẩn dụ ý niệm trong ngôn ngữ học tri nhận vào việc giảng dạy thành ngữ tiếng Anh Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Vũ 53
Về từ ngữ địa phương trong sách giáo khoa tiếng Việt bậc tiểu học Tóm tắt PDF
Lê Thị Ngọc Điệp 62
Về thành ngữ có chứa yếu tố “ruột” trong tiếng Việt Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Thuỷ 70
Người kể chuyện trong “Tam quốc diễn nghĩa" từ góc nhìn tự sự học hiện đại Tóm tắt PDF
Trần Nguyên Hạnh 80
Sự tiếp biến ngôn ngữ thiền phật giáo trong thơ Đường Tóm tắt PDF
Đinh Vũ Thùy Trang 90
Về một số công trình văn học sử nửa đầu thế kỷ XX Tóm tắt PDF
Dương Thu Thủy 101
Những lời ca dân dã về cá, chim, hoa, trái miền Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Ngân 113
Một nét văn hóa của người Kh'mer Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phương Thoa 119
Nghệ thuật miêu tả thiên nhiên trong truyện ngắn đồng bằng Sông Cửu Long sau năm 1975 Tóm tắt PDF
Trần Mạnh Hùng 124
Các giải pháp nâng cao năng lực quản lí cho giám đốc các trung tâm học tập cộng đồng cấp xã, bản, phường Tóm tắt PDF
Ngô Quang Sơn 130
Đề nghị các chuẩn đánh giá giáo viên trong giai đoạn mới Tóm tắt PDF
Bạch Văn Hợp, Nguyễn Kim Dung 140
Tuyên ngôn sứ mạng và tầm nhìn của trường đại học Tóm tắt PDF
Phạm Thị Ly 150
Khả năng số học của học sinh lớp 9 trung học cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Đoàn Văn Điều 161
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT, thực trạng và giải pháp Tóm tắt PDF
Trịnh Văn Biều, Lê Thị Kim Dung 170
Quá trình đô thị hóa thành phố Cà Mau từ 1997 đến nay Tóm tắt PDF
Phạm Đỗ Văn Trung 182
Sử dụng Graph trong dạy học tiếng Việt Tóm tắt PDF
Phan Thị Minh Thúy 191
Thiết kế giáo án điện tử tích hợp cho sinh viên khoa Lịch sử Trường ĐHSP Tp. HCM thực tập giảng dạy ở trường THPT Tóm tắt PDF
Lê Huỳnh Hoa 202
Đọc sách: Các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ Tóm tắt PDF
Vũ Văn Đại 207
Tin hoạt động Khoa học và Công nghệ Tóm tắt PDF
P V 210


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100