S. 18 (2009)

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Mục lục

Bài viết A

Bóng của đoạn trong K-poset các vec tơ Boole Tóm tắt PDF
Trần Huyên 3
Chỉnh hóa bài toán nhiệt ngược thời gian bằng phương pháp lặp Tóm tắt PDF
Phạm Hoàng Quân 10
Về một phương trình sóng phi tuyến với điều kiện biên hỗn hợp không thuần nhất: khai triển tiệm cận của nghiệm theo nhiều tham số bé Tóm tắt PDF
Lê Khánh Luận, Trần Minh Thuyết, Lê Thị Phương Ngọc, Nguyễn Anh Triết 27
Phương trình sóng tuyến tính liên kết với một bài toán Cauchy cho phương trình vi phân thường Tóm tắt PDF
Phạm Thanh Sơn, Lê Khánh Luận, Trần Minh Thuyết 39
Về một phương trình sóng phi tuyến liên kết với điều kiện biên chứa tích phân tuyến tính Tóm tắt PDF
Trương Thị Nhạn, Trần Minh Thuyết 53
Về một phương trình sóng phi tuyến liên kết với điều kiện biên Dirichlet thuần nhất Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Ý 63
Thực nghiệm trong toán học và quan điểm “thực nghiệm” trong giảng dạy toán Tóm tắt PDF
Trần Anh Dũng 78
Lượng tử hóa biến dạng trên các quỹ đạo đối phụ hợp của một vài lớp nhóm lie giải được 5 chiều Tóm tắt PDF
Dương Minh Thành 87
Đặc trưng nhiệt huỳnh quang của Lif: Mg, Cu, P khi nhận bức xạ gamma hệ đo RGD-3A Tóm tắt PDF
Hoàng Đức Tâm, Thái Khắc Định 103
Xây dựng đường cong hiệu suất Dectector HPGe bằng phương pháp mô phỏng sử dụng chương trình MCNP4C2 Tóm tắt PDF
Thái Khắc Định, Nguyễn Thị Thúy Hằng 115
Đối chiếu số liệu hoạt động mặt trời và số liệu điện ly tại miền Nam Việt Nam trong các năm cuối chu kỳ hoạt động mặt trời thứ 23 Tóm tắt PDF
Trần Quốc Hà 129
Tổng hợp và cấu trúc của một số hiđrazit n-thế của 4-iođothymyloxiaxetohiđrazit với xeton thơm Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Công 137
Khảo sát thành phần hóa học cao benzen và cao clorofom của cây an điền nhám – hedyotis rudis pierre ex pit., họ cà phê (rubiaceae) Tóm tắt PDF
Mai Anh Hùng, Từ Đức Dũng, Nguyễn Kim Phi Phụng 144
Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc một số dẫn xuất của 1,3-benzothiazole Tóm tắt PDF
Hồ Xuân Đậu, Tiêu Tuấn Kiệt, Trần Thị Thư, Ngô Thị Hạnh 152
Thành phần hóa học của cây mộc ký ngũ hùng Dendrophtoe Pentandra (L.), họ chùm gửi (Loranthaceae) ký sinh trên cây mít (Artocarpus Integrifolia) Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Hạt, Nguyễn Cửu Khoa, Mai Anh Hùng, Trương Quốc Phú, Dương Thị Thanh Tâm 159
Nghiên cứu cấu trúc và tăng trưởng của các quần thể cóc đỏ (lumnitzera littorea (jack) voigt) ở khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ Tóm tắt PDF
Quách Văn Toàn Em 164
Điều tra một vài chỉ tiêu môi trường trường học ở một số trường THCS thuộc quận Bình Thạnh, TP. HCM Tóm tắt PDF
Lê Thị Minh, Quách Văn Toàn Em 176
Tiếp cận dạy học nêu vấn đề bằng công nghệ thông tin trong giảng dạy bài 12 - Sinh học 10 trung học phổ thông (bộ cơ bản) Tóm tắt PDF
Ngô Thị Lan 187
Tin hoạt động Khoa học và Công nghệ Tóm tắt PDF
P V 196


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100