S. 19 (2010)

Khoa học Giáo dục

Mục lục

Bài viết A

Chương trình môn lý luận văn học và mỹ học nhìn từ góc độ mục tiêu đào tạo giáo viên tiểu học Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoài Thanh 3
Sử dụng lược đồ lịch sử thế giới hiện đại trong sách giáo khoa Lịch sử lớp 11 theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh Tóm tắt PDF
Tưởng Phi Ngọ Ngọ 11
Gợi ý cách dùng các lược đồ lịch sử thế giới trong sách giáo khoa Lịch sử 12 Tóm tắt PDF
Tưởng Phi Ngọ 19
Sử dụng công nghệ thông tin tạo nguồn tư liệu Lịch sử hỗ trợ dạy và học môn Lịch sử ở trường phổ thông Tóm tắt PDF
Nguyễn Mạnh Cường 32
Đánh giá của sinh viên ngoài sư phạm về phẩm chất trong giảng dạy của giảng viên Tóm tắt PDF
Đoàn Văn Điều 41
Các giải pháp tăng cường năng lực quản lý của hiệu trưởng trường THPT một số tỉnh phía Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hoàng Trâm 51
Đánh giá kết quả học tập của học sinh khiếm thính tại một số trường tiểu học hòa nhập tại TP. Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Anh, Võ Thị Mỹ Dung 65
Khảo sát thái độ của sinh viên đối với giá trị đạo đức - nhân văn trong định hướng giá trị qua thang đo đối cực Tóm tắt PDF
Huỳnh Văn Sơn 76
Sử dụng dữ liệu điện tử trong dạy học bài “Thực hành: đi thăm thiên nhiên” (Tự nhiên và Xã hội 3) Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Nga 81
Một số biện pháp tổ chức hoạt động dạy học nhằm đảm bảo cho trẻ khiếm thính học hòa nhập thành công trong trường tiểu học Tóm tắt PDF
Đặng Thị Mỹ Phương 89
Sinh viên đánh giá giảng viên theo quan điểm thông tin – lý luận và thực tế Tóm tắt PDF
Ngô Tứ Thành 97
Quản lý thực hiện bốn con đường hướng nghiệp ở các trường trung học cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Phạm Thị Kim Thư 109
Về vấn đề tuyển sinh vào đại học Tóm tắt PDF
Huỳnh Thanh Triều 118
Hoạt động của phòng tư vấn Tâm lí – Giáo dục - Hướng nghiệp ở trường phổ thông Tóm tắt PDF
Trần Thị Thu Mai 124
Phát triển năng lực nghề nghiệp thông qua việc xây dựng cộng đồng học tập Tóm tắt PDF
Trần Quốc Lập 130
Tin hoạt động Khoa học và Công nghệ Tóm tắt PDF
P V 140


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100