S. 22 (2010)

Khoa hoc Giáo dục

Mục lục

Bài viết A

Thực trạng đánh giá của sinh viên về chương trình giảng dạy Tâm lý học tại Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh theo các nguyên tắc xây dựng chương trình Tóm tắt PDF
Huỳnh Văn Sơn, Trần Thị Thu Mai 3
Đánh giá kỹ năng và phẩm chất tâm lý của sinh viên tại các trường đại học Việt Nam Tóm tắt PDF
Đoàn Văn Điều 9
Đánh giá trực tuyến theo bạn cùng lớp: một biện pháp tăng cường động cơ học và khả năng viết tiếng Anh Tóm tắt PDF
Huỳnh Minh Hiền, Trịnh Quốc Lập 16
Nhu cầu người học và nhu cầu xã hội trong đào tạo cử nhân biên – phiên dịch tiếng Anh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Tùng 28
Nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khoa Địa lí thông qua hệ thống bài tập thực hành môn “Lí luận và phương pháp dạy học Địa lí” trong đào tạo theo học chế tín chỉ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Liên 42
Thiết kế mẫu đề kiểm tra học kì I môn Địa lí cho học sinh cấp Trung học Cơ sở theo hướng kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm Tóm tắt PDF
Phạm Quang Tiến 55
Xây dựng và khảo nghiệm quy trình hướng dẫn học sinh sử dụng giản đồ tư duy trong lập dàn ý qua học tập phân môn Tập làm văn lớp 4 Tóm tắt PDF
Bùi Thị Kim Trúc 68
Xây dựng mô hình phòng kích thích thị giác cho trẻ khiếm thị tại Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, TP Hồ Chí Minh trên cơ sở vận dụng kinh nghiệm của thế giới Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Anh 78
Một số biện pháp tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả công tác can thiệp sớm cho trẻ khiếm thính tại một số trường chuyên biệt TP Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Đặng Thị Mỹ Phương 90
Rèn luyện kỹ năng sư phạm cho sinh viên Khoa Giáo dục Mầm non trong quá trình giảng dạy học phần “Phương pháp làm quen môi trường xung quanh” Tóm tắt PDF
Đỗ Chiêu Hạnh 97
Các giải pháp thúc đẩy công tác chuẩn bị cho trẻ em dân tộc Khmer vào lớp 1 tại tỉnh Sóc Trăng Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Tài 103
Một số nhận xét về sự tác động của các yếu tố gia đình và xã hội đến quá trình tự rèn luyện tư cách đạo đức của học sinh Trung học Phổ thông tại TP Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Đào Thị Vân Anh 114
Hệ thống các chỉ báo đạo đức giáo viên hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Bình 122
Chương trình đào tạo giáo viên tiểu học theo tín chỉ ở Anh và Úc Tóm tắt PDF
Hoàng Tuyết 136
Quản lý chất lượng dạy học các học phần về phương pháp dạy học bộ môn ở các trường sư phạm Tóm tắt PDF
Mỵ Giang Sơn 148
Tin hoạt động Khoa học và Công nghệ Tóm tắt PDF
P V 152


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100