S. 24 (2010)

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Mục lục

Bài viết A

Mở rộng đơn cực dirac và yang cho không gian 9 chiều Tóm tắt PDF
Lê Văn Hoàng, Nguyễn Thành Sơn 3
Limits of application of Yukawa potential to fluid OCP plasmas Tóm tắt PDF
Do Xuan Hoi, Nguyen Thi Thanh Thao 9
Studying chemical constituents of Nelumbo nucifera plants, cultivated in HaNoi Tóm tắt PDF
Pham Huu Dien, Ta Thi Nhan, Nguyen Thi Thuy Duong, Ha Thi Binh 21
Phổ 1h nmr và phổ h-h cosy của một số phức chất cis-diamin của platin(ii) chứa piperidin cùng amin khác Tóm tắt PDF
Dương Bá Vũ, Phạm Thị Hồng Thúy, Nguyễn Kim Diễm Mai 26
Tổng hợp một số dẫn xuất của 7-hydroxy-4-metylcoumarin chứa dị vòng năm cạnh Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Công, Đỗ Hữu Đức 31
Khảo sát tinh dầu gỗ long não, Cinnamomum camphora (l.) nees et eberm Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh An, Thái Doãn Bình, Lê Ngọc Thạch, Trần Minh Thông 36
Ảnh hưởng của dạng nguyên liệu đầu đến sự hình thành pha spinel Tóm tắt PDF
Phan Thị Hoàng Oanh, Hoàng Nhật Hưng 46
Tổng hợp, phân tích phổ hồng ngoại (ir) và phổ cộng hưởng từ proton (1h-nmr) của 3-(8-hiđroxiquinolin-5-yl)-1-(3-etoxiphenyl)-prop-2-en-1-on và 1-(4-hiđroxiphenyl) -3-(8-hiđroxiquinolin-5-yl)prop-2-en-1-on Tóm tắt PDF
Lê Văn Đăng, Nguyễn Thị Hoàng Dung 54
b-sitosterol, b-sitosteryl arachidate và một este mới của cây Mộc ký ngũ hùng ký sinh trên cây Mít Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Hạt, Nguyễn Công Hào, Nguyễn Cửu Khoa, Trương Quốc Phú, Lê Trần Phương Thảo 62
Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của loài Mộc ký ngũ hùng (Dendrophthoe pentandra (l.) Miq.) thuộc họ Tầm gửi (Loranthaceae) Tóm tắt PDF
Phạm Văn Ngọt, Nguyễn Hoàng Hạt, Quách Văn Toàn Em, Hoàng Văn Tới 67
Điều tra thành phần loài cá ở một số nhánh sông, suối chính chảy vào hồ Dầu Tiếng thuộc huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh Tóm tắt PDF
Tống Xuân Tám, Nguyễn Thị Thùy Linh 72
Nghiên cứu một số nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến khả năng tái sinh tự nhiên của cây Cóc đỏ (Lumnitzera littorea (Jack) Voigt) ở khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ Tóm tắt PDF
Quách Văn Toàn Em Em, Viên Ngọc Nam 87
Cấu trúc tập nghiệm của một lớp bất đẳng thức biến phân Tóm tắt PDF
Nguyễn Bích Huy 96
Nghiệm mạnh của phương trình vi tích phân với đối số lệch Tóm tắt PDF
Lê Hoàn Hóa, Nguyễn Ngọc Trọng, Lê Thị Kim Anh 104
Những chướng ngại, khó khăn trong dạy học khái niệm xác suất Tóm tắt PDF
Lê Thị Hoài Châu 115
Mối quan hệ thể chế với phân phối chuẩn trong việc dạy và học xác suất thống kê ở trường Đại học Y Dược TP HCM Tóm tắt PDF
Đào Hồng Nam 122
Vận dụng quy trình nghiên cứu bài học cho tiết học “diện tích đa giác” của hình học lớp 8 Tóm tắt PDF
Hoa Ánh Tường 141
Tin hoạt động Khoa học và Công nghệ Tóm tắt PDF
P V 149


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100