S. 27 (2011)

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Mục lục

Bài viết A

Tính của tập nghiệm mạnh phương trình vi tích phân volterra đối số lệch phi tuyến loại hyperbolic Tóm tắt PDF
Lê Hoàn Hóa, Nguyễn Ngọc Trọng 1
The structure of connes’ C* – Algebras associated to a subclass of md5 – groups Tóm tắt PDF
Le Anh Vu, Duong Quang Hoa 15
Thuật toán tìm cơ sở của giao và tổng hai modun con trong modun tự do hữu hạn sinh trên vành chính Tóm tắt PDF
Trần Huyên 24
Nghiên cứu didactique về sự mô hình hóa các hiện tượng tuần hoàn Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Nga, Alain Birebent 30
Bổ đề Farkas và ứng dụng trong thị trường tài chính Tóm tắt PDF
Nguyễn Chí Long 41
Định lý Thalès một nghiên cứu nâng cao chất lượng dạy và học Tóm tắt PDF
Hoa Ánh Tường 54
Dạy và học khái niệm giới hạn hàm số ở trường Trung học phổ thông Tóm tắt PDF
Lê Thái Bảo Thiên Trung 62
Một số phương thức rèn luyện cho sinh viên sư phạm toán kỹ năng biến đổi thông tin khi dạy học các môn toán sơ cấp Tóm tắt PDF
Nguyễn Chiến Thắng 68
Một số phương thức rèn luyện năng lực thích nghi trí tuệ cho học sinh phổ thông trong quá trình nghiên cứu và thực hành dạy học toán Tóm tắt PDF
Đỗ Văn Cường 78
Khảo sát khả năng suy luận trừu tượng của học sinh chuyên toán ở một số trường Trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Đoàn Văn Điều 87
Tổng hợp và cấu trúc của một số hiđrazit n-thế của (4,6-đimetylpyrimiđin -2-ylsunfanyl)axetohiđrazit với các xeton thơm hoặc dị vòng thơm Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Công, Đỗ Văn Huê, Võ Thị Hồng Thơm, Đặng Hà Xuyên 94
Tổng hợp một số benzensulfonat aril dưới sự chiếu xạ vi sóng Tóm tắt PDF
Trần Thị Kim Ngân, Lê Ngọc Thạch 100
Đề xuất một số biện pháp gây hứng thú trong dạy học hóa học ở trường phổ thông Tóm tắt PDF
Phạm Ngọc Thủy 109
Xác định hàm lượng của kali trong một số mẫu muối kali có trên thị trường ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Trần Thiện Thanh, Hoàng Đức Tâm, Hà Xuân Cường 115
Ứng dụng công nghệ Gis thành lập bản đồ phân chia lưu vực sông phục vụ cho việc cảnh báo nguy cơ lũ quét ở tỉnh Gia Lai Tóm tắt PDF
Nguyễn Thám, Hồ Đình Thanh 121
Điều tra thành phần các loài cá ở một số nhánh sông, suối chính chảy vào sông Sài Gòn thuộc tỉnh Bình Phước Tóm tắt PDF
Tống Xuân Tám, Nguyễn Thị Ngọc Chúc 127
Các cách tiếp cận của khái niệm số tự nhiên trong lịch sử và sách giáo khoa Toán lớp 1 Tóm tắt PDF
Dương Hữu Tòng 142
Tin hoạt động khoa học và công nghệ Tóm tắt PDF
P V 150


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100